Odchod sestier z Mélykútu a zatvorenie komunity

Oficiálne sme sa s obyvateľmi v Mélykúte rozlúčili pri farskej svätej omši dňa 01. septembra 2019. Na záver svätej omše vyjadril predseda farskej rady svoje poďakovanie sestrám za ich prítomnosť.

Kde bolo, tam bolo, bolo jedno malebné mestečko Mélykút na juhu Maďarska. Tam dňa 01.októbra 2017 začali misijnú činnosť sr. Malgorzata Anna Zygar, SSpS a sr. Katarína Junasová, SSpS.

Sestry pracovali ako katechétky v miestnej katolíckej škole sv. Tomáša a v poslednom roku aj v dedinke Madaras. Popritom sa angažovali v práci s deťmi zo sociálne znevýhodnených, prevažne rómskych rodín. Sestry si vedeli nájsť cestu k ľuďom vo farnosti, k mladým, i starším v domove dôchodcov.

K týmto sestrám sa mala pridať sr. Albertina Menezes Maia, SSpS z Timor Leste. Nakoľko mala problémy s dokumentmi do Maďarska sa nedostala.

Podľa našich konštitúcií komunita pozostáva najmenej z troch sestier. Keďže máme nedostatok sestier, nemohli sme od začiatku nášho pôsobenia v Mélykúte vytvoriť riadnu komunitu. A keďže táto situácia trvala už dlhšie obdobie, rozhodli sme na tento čas naše pôsobenie v Mélykúte ukončiť a komunitu zatvoriť.

Oficiálne sme sa s obyvateľmi v Mélykúte rozlúčili pri farskej svätej omši dňa 01. septembra 2019. Na záver svätej omše vyjadril predseda farskej rady, dnes už nebohý Jozef Szabó, svoje poďakovanie sestrám za ich prítomnosť a prejavil smútok nad ich odchodom.

Popoludní sme sa zúčastnili svätej omši Veni Sancte, pri ktorej vedenie katolíckej školy sv. Tomáša oficiálne otvorilo nový školský rok. Na nej sa zúčastnili všetci žiaci a učitelia školy.

Sr. Katarína počas svätého prijímania poznačila deti krížom na čelo. Boli to dojímavé chvíle, keď jej deti spontánne prejavovali svoje priateľstvo so slzami v očiach. Pán riaditeľ odovzdal sr. Kataríne pamätnú tabuľu školy. Za obec Mélykút sa prišiel rozlúčiť starosta p. Tomáš Kovács, ktorý nám na pamiatku daroval umelecké spracovanie erbu obce.

Ďakujeme pánu farárovi Jánovi Bolvárimu i celej farnosti za srdečné prijatie počas týchto dvoch rokov. Prosíme Ťa, Bože, sprevádzaj svojím požehnaním všetkých obyvateľov Mélykútu!

Sr. Jana, SSpS


 Fotografie z rozlúčkovej svätej omše

CAM20175
CAM20178
CAM20188
CAM20190
CAM20205
CAM20210
CAM20221
CAM20236
CAM20244
CAM20249
CAM20260
CAM20267
CAM20271
CAM20281
CAM20376
CAM20379
CAM20411
CAM20435
CAM20457
CAM20469
CAM20485
CAM20525
CAM20540
CAM20552
CAM20571
CAM20581
CAM20592
CAM20602
CAM20621
 • CAM20175
 • CAM20178
 • CAM20188
 • CAM20190
 • CAM20205
 • CAM20210
 • CAM20221
 • CAM20236
 • CAM20244
 • CAM20249
 • CAM20260
 • CAM20267
 • CAM20271
 • CAM20281
 • CAM20376
 • CAM20379
 • CAM20411
 • CAM20435
 • CAM20457
 • CAM20469
 • CAM20485
 • CAM20525
 • CAM20540
 • CAM20552
 • CAM20571
 • CAM20581
 • CAM20592
 • CAM20602
 • CAM20621
 • feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie