Komunitný výlet na Butkov

11. júna sme sa zobudili do krásneho slnečného rána. Trinásť sestier komunity v Ivanke pri Nitre sa vydalo na púť spojenú s výletom na nové pútne miesto Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov (Ladce).

Sprievodcom nám bol páter Ján Štefanec, SVD. Prvou krátkou zastávkou bola Skalka pri Trenčíne, kde sme si uctili relikvie sv. Benedikta a sv. Andreja Svorada umiestnené v krásnom kostole zasvätenom týmto slovenským pustovníkom. Potom sme už smerovali do Skalného sanktuária. Za doprovodu generálneho riaditeľa cementární a realizátora výstavby pútnického miesta nás naše autá vyviezli kameňolomom až na vrch hory. Pán riaditeľ nám vyrozprával históriu tohto pútnického miesta, ktoré vzniklo na podnet pátra E. Vellu. Prvý bol vztýčený kovový kríž s relikviami sv. kríža a tiež skalou z miesta, kde Kristov kríž stál. Je tam tiež pamätník sv. Jána Pavla II. a sv. sestry Faustíny, v ktorom sú relikvie týchto svätcov. Svätú omšu sme mali v kaplnke zasvätenej Božiemu milosrdenstvu. V nej sa tiež nachádza reliéf Matky Božej rozväzujúcej uzly, ako aj poľný oltár, ktorého pozadie zdobí mozaika Ducha Svätého. Dominantou priestoru je socha Panny Márie s roztvoreným náručím, šesť metrov vysoká, pozývajúca pútnikov a ochotná ich počúvať a vypočuť. Mariánsky priestor lemujú malé „kaplnky“. Sú v nich relikvie svätcov ktorí si zvlášť uctievali Pannu Máriu. Na druhej strane kopca je krížová cesta, ktorú sestry s láskou, v modlitbe a v meditácii, prešli. Celý areál je vybudovaný zo skál tamojšieho kameňolomu. Púť sme zavŕšili pod Vršatcom, kde nám páter na chate jeho rodiny pripravil opekačku. Po záverečnej zmrzline sme sa ešte vyviezli pod rumovisko hradu Vršatec, odkiaľ bol krásny pohľad do doliny. Unavené, ale šťastné vrátili sme sa domov.

„Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela.“

sr. Bernadeta, SSpS


Fotografia

 

DSC03879
DSC03880
DSC03890
DSC03899
DSC03902
DSC03910
DSC03914
DSC03915
DSC03916
DSC03917
DSC03918
DSC03919
DSC03921
DSC03924
DSC03925
DSC03932
DSC03934
DSC03941
DSC03943
DSC03945
DSC03949
DSC05961
 • DSC03879
 • DSC03880
 • DSC03890
 • DSC03899
 • DSC03902
 • DSC03910
 • DSC03914
 • DSC03915
 • DSC03916
 • DSC03917
 • DSC03918
 • DSC03919
 • DSC03921
 • DSC03924
 • DSC03925
 • DSC03932
 • DSC03934
 • DSC03941
 • DSC03943
 • DSC03945
 • DSC03949
 • DSC05961
 • feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie