Deň farnosti v Zuberci

Turíce a misie patria k sebe. To spoznala aj farská rada farnosti Zuberec, a preto sa rozhodli dať svojmu tohtoročnému Dňu farnosti misijné podfarbenie.

Pozvali nás, Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého, aby sme im prišli porozprávať niečo o našej misijnej činnosti.

Sr. Jana Pavla a sr. Mária sa teda vybrali v nedeľu ráno do Zuberca. Tam slávili spolu s farníkmi svätú omšu, a potom na všetkých čakal guľáš a zaujímavý program na ihrisku. Deti mali nie len absolvovať 10 súťažných a náučných staníc, ale aj nakresliť alebo vyhotoviť nejaký symbol Ducha Svätého. My sme potom porozprávali o tom, ako Duch Svätý pôsobil pri zakladaní našej Kongregácie, a ako pôsobí pri misijnej činnosti našich sestier v Ghane.

Vďačné a obohatené sme odchádzali z ihriska na parkovisko, kde sme ešte mali možnosť zažiť, ako Duch Svätý pôsobí skrze farníkov v Zuberci: vyfučaná pneumatika na našom aute. Starosta, členovia Horskej záchranárskej služby a majiteľ Autoservisu nám ju behom pol hodiny dali do poriadku a mohli sme sa vrátiť domov.

sr. Mária Florková, SSpS


Fotografia

Zuberec01
zuberec02
zuberec03
  • Zuberec01
  • zuberec02
  • zuberec03
  •  

    feedback
    Prihlásenie
    Prihlásenie