Z misií v Južnej Afrike

Po ďalších štyroch rokoch intenzívneho nasadenia na misijnom poli v Juhoafrickej republike si prišla domov oddýchnuť sr. Mária Bernadeta Gromanová.

O tom, čo tam pri svojej činnosti zažíva, prežíva, s čím musí zápasiť a z čoho má radosť, nám porozprávala pri svojej návšteve u nás v komunite prov. domu, a rozpráva zaiste a všetkým, s ktorými sa po tieto týždne stretáva.

Vírus HIV zanecháva mnohé deti bez rodičov, a tieto potom často vychovávajú starí rodičia alebo niekto iný z príbuzných alebo ... sú ponechané samé na seba. V Levubu, s pomocou istého holandského združenia „Mamas for Africa“, otvorili misijné sestry pre tieto deti denné centrum. Tam dobrovoľníci pomáhajú tak s učením, ako aj prijímaním svojho životného údelu. Určitý čas v tejto službe pôsobili aj sr. Mária Bernadeta spolu so sr. Vierou Klabníkovou.

Jednou z činností sestry Márie Bernadety je aj služba asistencie na diecéznom cirkevnom súde v Pretórii. Hoci na prvý pohľad veľmi odlišná od tej v Levubu, no predsa týkajúca sa utrpenia detí po rozvode ich rodičov.

sr. Mária Florková, SSpS

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie