Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V nedeľu, 24. marca, prijali tri mladé ženy v nitrianskej väznici sviatosť birmovania.

Udelil im ju počas svätej omše biskup-ordinár OS, František Rábek, a na jej prijatie ich pripravil väzenský kaplán, dekan Mgr. Peter Hasara.

 

Veľká skupina spoluväzenkýň  prišla spolu s nimi osláviť tento dôležitý míľnik v ich živote, a niektoré sa pridali aj k liturgickým spevom, aby to bola svojím spôsobom aj slávnostná chvíľa. V závere sv. omše pán dekan vyhlásil, že ešte budú „hodinky“. Všetci sme čakali, čo to bude. Bolo to rozdávanie darčekov. No neboli to hodinky, ktoré merajú čas, ale niečo, čo dáva hodinám, dňom a rokom života zmysel.

Tam, za múrmi väznice, majú ženy možnosť zamyslieť sa hlbšie nad svojím životom a jeho hodnotami, ktoré im možno doteraz boli neznáme, a ktoré by odteraz chceli žiť. Kiež sa im to v sile Ducha Svätého darí.

 

sr. Mária Florková,SSpS