Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Je to už zvykom, že dvakrát do roka, navštívia misionári verbisti pôsobiaci v Maďarsku v spolupráci s Misijnými sestrami, konkrétnu farnosť s misijným programom a duchovnou obnovou.

Tento krát však naše kroky presiahli hranice Maďarska a časovo sa víkend predĺžil na celotýždňový program. Pozvanie pre Misijný víkend sme dostali z farnosti Senec.

Snahou pastiera, pána farára Jozefa Duca, je nasýtiť duchovne svoje stádo. Pre občanov maďarskej národnosti pozval v čase od 11. – 17.marca na ľudové misie misionárov verbistov z Maďarska. Ja, so sr. Malgorzatou sme sa pripojili k programu od štvrtka.  V sobotu nás pre našu veľkú radosť prišla podporiť aj sr. Laura z komunity v Bratislave.

O dva týždne 30. marca prichádzajú pre Slovákov bratia redemptoristi.

V spoločenstvách fungujúcim v farnosti sa snažíme priniesť duchovné posolstvo v duchu konkrétnej témy, ktorou bola vo farnosti Senec „Blahoslavenstvá – očami Ježiša a dnešných ľudí.“

Túžbou priniesť Kristovo posolstvo všetkým ľuďom, navštevujeme základné a stredné školy, domovy dôchodcov, škôlkárov. Program je naozaj bohatý: sväté omše, misijný ruženec, krížová cesta, duchovné impulzy, apoštolát na námestí. Sobotný misijný koncert je pastvou pre oči i uši. Kňazi, seminaristi a Misijné sestry oblečené v typických krojoch z vlastnej krajiny spievajú piesne vo svojej rodnej reči. Približujeme tak ľuďom našu medzinárodnosť, ktorá je charakteristickým prvkom nášho misionárskeho života.

Vrcholom programu je nedeľná svätá omša, po ktorej na pamiatku duchovnej obnovy farnosti sa na misijný kríž upevnia čísla. Po našej návšteve mesta Senec je to rok 2019.

„Krásnym momentom pre mňa je vždy pobyt v rodinách. Ľudia otvoria pre nás nielen dvere svojho domu, ale i svoje srdcia. Nielenže nasycujú naše telá , aby mali silu pre prácu a poskytujú oddych našej mysli, ale ešte viac nachádzame v nich priateľov a prijímame ich lásku. Ďakujeme pánovi farárovi Jozefovi Ducovi, kaplánom Andrejovi Bošnákovi, Martinovi Mosnému a výpomocnému duchovnému Rudolfovi Hudekovi za ich otvorenosť. A veriacim za ich prijatie a pohostinnosť. Vyprosujme im v modlitbe, aby tento milostivý čas obnovy bol pre nich povzbudením na ceste viery. “

Sr. Katka,SSpS


Fotogaléria

01
02
03
04
05
06
07
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  •