Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Ježiš Spasiteľ jediná nádej! Toto vyjadril Nguyen Van Thuan, vietnamský biskup, ktorý sa dostal na 13 rokov do väzenia, z nich bol 9 rokov v izolácii. Po svojom zatknutí si uvedomil, že sa Ježiš na neho obracia s otázkou: „A za koho ma pokladáš ty?“ /Mk 16:15/

Katolícki spoločníci pochopiť „dôvody mojej nádeje.“ Pýtali sa ma priateľsky a s dobrým úmyslom:

„Prečo si všetko opustil, rodinu, bohatstvo len aby si nasledoval Ježiša? K tomu musí byť nejaký Ježiš? Nie je to len povera, vynález utlačovateľskej triedy?“

Jedného dňa som našiel zvláštny spôsob ako podať vysvetlenie. Prosím, aby ste mi prepáčili ak to bude znieť ako heréza. „Opustil som všetko aby som nasledoval Ježiša, pretože mám rád Ježišove nedostatky.“

 

 

     1.Ježiš nemá dobrú pamäť:

Na kríži vo svojej agónii počul zločinca na pravej strane: „ Ježišu spomeň si na mňa keď prídeš do svojho kráľovstva.“ /Lk 23:42/

Keby som to bol ja, ja by som mu odpovedal: Nezabudnem na teba ale svoje zločiny si budeš musieť odpykať aspoň dvadsaťročným očistcom. Ale Ježiš mu odpovedá: „Veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.“ /Lk 23:43/ On zabúda na všetky hriechy tohto človeka.

Podobná vec sa odohráva s hriešnicou, ktorá mu pomazala nohy voňavým olejom. Ježiš sa nepýta na nič z jej pohoršujúcej minulosti, ale jednoducho hovorí: „Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje.“/Lk7:47/ Ježiš nemá takú pamäť ako ja. Nielenže odpúšťa  a odpúšťa každému, ale zabúda aj na to, že odpustil.

  1. Ježiš neovláda matematiku:

Keby Ježiš robil skúšku z matematiky, asi by prepadol. Toto ukazuje podobenstvo o stratenej ovci. Jeden pastier mal sto oviec a jedna z nich sa  stratí  a on ju ide hľadať. Nechá tých 99 na pustatine a ide za stratenou. Keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. / Lk15:4-7/

Pre Ježiša má cenu jedna ako 99 a možno i viac. Kto by toto bol ochotný prijať? Ale jeho milosrdenstvo trvá naveky, z pokolenia na pokolenie.

  1. Ježiš nepozná logiku:

Jedna žena ma 10 strieborných mincí a jedna sa jej stratí. Rozsvieti lampu a hľadá ju, a keď ju nájde, zavolá susedky a hovorí im: Radujte sa so mnou, pretože som našla striebornú mincu, ktorú som stratila. Veď je to celkom nelogické znepokojovať svoje priateľky pre jeden strieborný peniaz a potom usporiadať oslavu pretože ho našla. Keď pozvala svoje priateľky, určite minula viac peňazí ako len jeden strieborný peniaz.

„Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nepozná.“ Toto môžeme povedať s Pascalom.

  1. Ježiš je dobrodruh:

Kto má na starosti reklamu pre nejaké spoločenstvo alebo sa predstavuje ako kandidát vo voľbách, pripravuje program s mnohými sľubmi. Ježiš nerobí nič podobné. Jeho propaganda posudzovaná ľudskými očami je odsúdená ku stroskotaniu.

On sľubuje svojím verným súdy a prenasledovanie. Svojim apoštolom, ktorí opustili všetko nezaisťuje ani stravu, ani ubytovanie, ale len to, že sa budú podieľať na jeho spôsobe života. Učiteľovi zákona, ktorý sa chce pripojiť k jeho učeníkom hovorí: „ Líšky majú svoje skrýše a vtáky svoje hniezda, ale Syn človeka nemá kam by hlavu zložil.“ /Mt 8:20/

Úryvok o blahoslavenstvách je skutočná vlastná podoba Ježiša dobrodruha v jeho láske k Otcovi a blížnym a je od počiatku až do konca plný paradoxov aj keď sme naučení ho počúvať.

Blahoslavení chudobní v duchu, plačúci, tichí, lační a smädní po spravodlivosti, milosrdní, čistého srdca, tí čo šíria pokoj, prenasledovaní, keď vás budú pre mňa potupovať.../Mt 5:3-12/

 Ježiš sa nevyzná vo financiách a ekonomike:

Pripomeňme si podobenstvo o robotníkoch vo vinici. „ Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Keď vyšiel o deviatej hodine, okolo dvanástej, okolo tretej hodiny, okolo piatej hodiny....pozvať ich pracovať do svojej vinice. Večer začal vyplácať od posledných a skončil prvými a všetkým vyplatil denár.

 / Mt 20:1-16/

Keby bol Ježiš menovaný ako správca nejakého spoločenstva alebo riaditeľom nejakého podniku, tieto inštitúcie by sa jednoznačne ekonomicky zrútili, skončili by bankrotom. Ako je možné každému vyplatiť rovnakú mzdu? Zle to Ježiš spočítal? Nie! Robí to zámerne- pretože ako to vysvetľuje: „ Alebo nesmiem so svojimi robiť čo chcem? Či na mňa  zazeráš preto že som dobrý?“

 Ale položme si otázku, prečo má Ježiš tieto chyby, nedostatky?

Pretože je láska / 1Jn 4:16/. Pravá láska nezdôvodňuje, nemeria, nevytvára rozdiely, nepočíta, nepripomína urážky, nekladie podmienky. Ježiš koná vždy z lásky. Z ohniska lásky Božej Trojice priniesol veľkú lásku, nekonečnú, božskú, lásku ako hovoria Otcovia až k zblázneniu a pre ňu sú naše ľudské miery úzke.

Nakoniec v závere svojich meditácii biskup Van Thuan predstavil ešte jednu Ježišovu chybu. Ježiš by bol určite prepustený ministerstvom školstva, pretože prezradil tému záverečnej skúšky, ktorá bola tajná. A najviac opísal ako to bude prebiehať:

„Syn človeka príde v sláve...budú pred ním zhromaždené všetky národy a On postaví spravodlivých na jednu stranu a nespravodlivých na druhú stranu. /Mt 25:10/

Ale Ježiš nie je vinným len tým, že prezradil tému skúšky, ale ju zjednodušil tým, že nahradil Desatoro jednou spoločnou: Milovať Boha a blížneho!

Ježišu, ty náš učiteľ, náš sudca, naša odmena! Nemám strach, že budem súdený, ale vrúcne si prajem stretnúť sa so svojim sudcom, ktorý je taký dobrý, taký veľkodušný, milosrdný,...

Uč ma Pane tvojej láske, ktorá nezdôvodňuje, nemeria, nevytvára rozdiely, nepočíta, nepripomína urážky, nekladie podmienky.

 

sr. Laura Vlčáková, SSpS