Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Rozhodli sa sestry tamojšej komunity po viac než 13-tich rokoch pôsobenia a po dlhom procese rozlišovania posunúť do oblasti, ktorá naliehavejšie potrebuje posolstvo radostnej zvesti o Božom kráľovstve. Lós padol na Přerov.

Hoci sa rozvíjajúca a živá farnosť v Kelči (malé moravské mestečko) z prítomnosti misijných sestier tešila, rozhodli sa sestry tamojšej komunity po viac než 13-tich rokoch pôsobenia a po dlhom procese rozlišovania posunúť do oblasti, ktorá naliehavejšie potrebuje posolstvo radostnej zvesti o Božom kráľovstve. Lós padol na Přerov – mesto s temer 45 000 obyvateľmi a päťtisícovou rómskou menšinou.

Sestrám sa zapáčil návrh miestneho dekana Josefa Rosenberga vybudovať pre ne príbytok v podkroví fary. A tak sa čoskoro začalo so stavebnými prácami. Stavba rástla rýchlo a o niekoľko mesiacov – konkrétne 8.3.2019 – sa mohla konať posviacka domu. Táto udalosť bola významnou nielen pre sestry, ale aj pre celú farnosť. Začala sa slávením Eucharistie v přerovskom kostole sv. Vavrinca. Jej hlavným celebrantom bol olomoucský arcibiskup Mons. Jan Graubner. Na záver sv. omše mu provinciálna predstavená misijných sestier sr. Jana Pavla Tóthová poďakovala za otvorenosť a prijatie sestier do jeho diecézy i za pomoc pri hľadaní nového pôsobiska. Tiež uistila prítomných farníkov, že sestry chcú s nimi tvoriť jednu rodinu. Otec arcibiskup potom posvätil kaplnku i celý príbytok spolusestier. Sprevádzal ho početný zástup veriacich, ktorí s radosťou a záujmom využili pozvanie sestier navštíviť ich novovybudované priestory a zastaviť sa na malé pohostenie a na kus reči. Z priložených fotografií vidieť živý záujem a radosť farníkov z príchodu sestier.

Kiež Boh svojim požehnaním sprevádza pôsobenie sestier v Přerove.

 Sr. Katarína Florková,SSpS


Fotogaléria

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27b
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 27b
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 •