Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V provinciálnom dome Misijných sestier v Ivanke pri Nitre prebiehali od 23.2. – 2.3.  duchovné cvičenia pod vedením benediktínskeho opáta Vladimíra Kasana.

Páter Vladimír nás sprevádza Evanjeliom, kde sa hovorí o Ježišovom priateľovi Lazárovi. Na pozadí tohto príbehu nám odkrýva  pozvania k ustavičnej premene srdca, ktorú nám ponúka každodenný všedný život. K vnímaniu a vďačnosti za dar  života a za všetky dary, ktorých sa nám dostáva. Približuje a vysvetľuje nám slová a konanie Ježiša, ktorého túžime nasledovať. 

Dnes počas sv. omše prijali jeho prostredníctvom sviatosť pomazania chorých sestry i obyvatelia Domova sv. Jozefa - s túžbou obetovať a spojiť naše utrpenia a choroby s Ježišovými pre spásu nesmrteľných duší.

Sr. Pia

 


Fotogaléria

01
02
03
04
05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  •