Od augusta som Rím vystriedala za Bratislavu, službu vo formácii za službu ľuďom v núdzi a bez domova, noviciátsku komunitu na generaláte za mini komunitku vo dvojici so sr. Katkou pri Nemocnici Milosrdných bratov v centre mesta. 

„Robte dobro a robte ho dobre.“ Sv. Ján z Boha

Od augusta som Rím vystriedala za Bratislavu, službu vo formácii za službu ľuďom v núdzi a bez domova, noviciátsku komunitu na generaláte za mini komunitku vo dvojici so sr. Katkou pri Nemocnici Milosrdných bratov v centre mesta. A to v úplnom centre diania, lebo pod oknami sa dejú všetky zhromaždenia a pochody...V lete som pripravovala tábor pre rodiny s deťmi a bol v duchu 3D- „Dávať Druhému Dobro.“ Keď som nastúpila do práce do zariadenia Milosrdných bratov pre bezdomovcov, veľmi silno ma oslovila horeuvedená výzva sv. Jána z Boha, ktorá akoby bola pokračovaním životného programu z leta.

Domov sv. Jána z Boha je denné, nízkprahové centrum kde sa denne poskytujú služby stovke ľuďom v núdzi a bez domova. Okrem chutného obedu, ktorý pripravuje br. Márius Dismas- pustovník ,naši klienti môžu nájsť v našom domove rôzne brigády a pracovnú terapiu, ktorú zabezpečuje br. Peter- milosrdný brat, tiež nájdu pomoc a asistenciu s hľadaním práce a určité poradenstvo,ktoré zabezpečuje kolega Peťo. Pri registrácii na recepcii si môžu nahlásiť aj iné služby, ktoré im budú poskytnuté v Centre osobnej hygieny, ktoré mám na starosti ja.  Okrem šatníka kde si raz za týždeň môžu za symbolickú cenu vybrať kompletné oblečenie majú možnosť osprchovať sa, ostrihať a oholiť, opraťsi vecí a ošetriť sa  ak ide o niečo jednoduchšie. V našom Domove sa snažíme zabezpečiť nielen tieto služby ale aj pocit tepla a, prijatia a domova aspoňna pár hodín. Na noc väčšina z nich odchádza do bratislavských nocľaharní, ale drvivá väčšina prespáva na uliciach, električkách, garážiach. O stretnutiach s týmito našimi bratmi a sestrami by sa dalo mnoho napísať. Denne sa udeje všeličo zaujímave, radostné i bolestné. Každý človek má svoj hlboký osobný príbeh. Ja som nesmierne vďačná za túto možnosť práce a služby. Denne s mojimi kolegami prosíme Pána o požehnanie aby sme dokázali byť JEHO predĺženou rukou, JEHO milosrdným a milujúcim srdcom, ktoré neposudzuje, nehodnotí a neodsudzuje, JEHO láskavým pohľadom a rukou...Mnoho sa učím cez túto moju službu. A najmä „nikdy nehovoriť nikdy sa mi to nemôže stať“ , lebo dnes kráčame po tenkom ľade a je ľahké zostať bez všetkého a na ulici, stačí že stroskotajú vzťahy a spoločné dlhy hypotéky a úverov sa ťažko splácajú.

Chcem pokračovať v konaní dobra a ako dobre ho konať, o to sa modlím a rozlišujem s pomocou Ducha Svätého aby nešlo len o zdanlivé dobro, ktoré môže viac ublížiť ako pomôcť. Prosím o modlitby za seba, kolegov i všetkých ľudí v akýchkoľvek núdzach a potrebách. Je ich mnoho, viac než mnoho.

sr.Laura SSpS

 ..................................

V Karlovej Vsi sa, na miernom kopci, nachádza dom Spoločnosti Katolíckeho Apoštolátu, populárne známej ako pallotíni. Od septembra minulého roka projekty Misijného Sekretariátu, ktoré bratia pallotíni zastrešujú, sa stali náplňou mojej terajšej práci. Misijný sekretariát realizuje Adopciu Srdca, ktorá vznikla ako reakcia na občiansku vojnu v Rwande. Bola pomocou pre ochudobnené deti a siroty. Od tohto času projekt sa rozšíril na Demokratickú republiku Kongo, Kamerun, Brazíliu, Indiu a Filipíny. Adoptívni rodičia sa zaväzujú duchovne a materiálne podporovať svoje adoptívne dieťa. Modlitbou, pravidelnou korešpondenciou a pravidelným finančným príspevkom podieľajú sa na živote dieťaťa. Vďaka finančnej podpore neskutočne mnoho detí má možnosť navštevovať školy a veľa z nich už skončilo štúdium a našlo vhodné zamestnanie. Je krásne pozorovať ako sa na začiatku len vďaka listom, pozdravom a balíkom, rozvíja vzťah a vzájomná dôvera. Občas to vyvrcholí aj priamym stretnutím, ak sa niektorý z rodičov rozhodne vycestovať na miesto kde jeho adoptívne dieťa žije.

Druhým projektom realizovaným na Misijnom Sekretariáte je sprostredkovanie sv. omší na zaslané úmysly. Tento projekt má za cieľ podporovať misijné dielo Cirkvi, kde sú misionári  ochotní slúžiť sv. omše na úmysly nám zaslané. Vzniká tak obojstranná pomoc. Som veľmi povzbudená keď telefonicky, emailom alebo v liste precitám úmysel s prosbou o ďakovnú sv. omšu za niečo pekne, čo sa v živote niekoho udialo. Častejšie sú ale prosby o pomoc. Veľmi sa dotýka môjho srdca bolesť a utrpenie ľudí, ktoré sú v žiadostiach o sv. omšu vyjadrené. Ťažké, niekedy neriešiteľné životne situácie pohýnajú  ľudské srdcia k vrúcnej modlitbe a nie jedenkrát akoby poslednej záchrane.  Veľmi som tým povzbudená a rada, že aj takýmto spôsobom môžem hoci len v malom, podať niekomu pomocnú ruku cez sprostredkovanie sv. omše. Často som svedkom, ako sa Pán dotýka ľudských sŕdc práve cez ich túžby po zmene alebo pomoci. Tak rada potom počujem v spätnej väzbe, že tí čo hľadali našli, ti čo trpeli sú potešení a tí čo plakali našli novu nádej.

sr. Katka Niezgoda


Fotografia 

01
3
4
5
6
7
Laura.BA
IMG-20190205-WA0035
  • 01
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Laura.BA
  • IMG-20190205-WA0035
  •