Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Do našej komunity prišla v septembri milá ponuka: Misijné sestry boli pozvané na SpesFest -  festival kresťanských mládežníckych kapiel, ktorý sa konal v sobotu, 27. septembra 2014, v Nových Zámkoch. Boli sme pozvané pripraviť pre účastníkov akcie krátke svedectvo o našej charizme a poslaní. Naša šesťčlenná výprava v zložení sr. Katky F.,  sr. Vianneyi, sr. Katky J., sr. Pavly a kandidátiek Ivky a Lenky bola milo prekvapená veľmi príjemnou komornou atmosférou akcie, kde mladých hudobníkov na pódiu pri kostole na námestí spoločne počúvali mladí aj seniori, rodiny s deťmi i náhodní okoloidúci. Dokonca chvíľu počúvali aj nevesta so ženíchom a svadobčanmi, ktorí čakali pred kostolom.

 

Náš program sa začal krátkym predstavením našej rehole sr. Katkou F., potom nasledovala scénka, ktorá mala znázorniť myšlienku sv. Jozefa Freinademetza „jediným jazykom, ktorému rozumejú všetci ľudia, je reč lásky“ a Láska je Duch Svätý. V prvom obraze bol ukázaný Babylon a rozdelenie národov na rôzne jazyky pre ich pýchu. Potom nasledovalo niekoľko krátkych príbehov zo súčasnosti, v ktorých si ľudia nerozumeli nie pre rôznosť jazykov, ale pre nezhodu v mysli – rozhádaní manželia, chudobní a bohatí, mladí ľudia žijúci len vo virtuálnom svete. Práve do každej takej situácie prichádza Duch Svätý so svojou milosťou a cez Lásku a pochopenie medzi ľuďmi prináša do vzťahov uzdravenie. A tak babylonské rozdelenie ukončili zjednocujúce Turíce.

Návštevníkov tiež veľmi zaujalo osobné svedectvo sr. Katky J. V závere programu potom rozprávala sr. Pavla o charizme a poslaní laického Misijného združenia Ducha Svätého.

Na večer sme mali možnosť s účastníkmi festivalu stráviť čas v modlitbe misijného ruženca vo svetových jazykoch s krátkymi úvahami nad utrpeniami a potrebami jednotlivých kontinentov a krajín.

Organizátorom a všetkým účastníkom festivalu ďakujeme za milé prijatie!


Fotogaléria

DSC09020
DSC09045
DSC09067
DSC09078
DSC09086
  • DSC09020
  • DSC09045
  • DSC09067
  • DSC09078
  • DSC09086
  •