Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Na sv. omši s otcom biskupom Judákom v Nitre boli prítomné aj naše sestry.

Nitra (2. februára) Sviatok Obetovania Pána je v Katolíckej cirkvi aj Dňom zasväteného života. Z tejto príležitosti nitriansky biskup Mons. Viliam Judák celebroval vo svojej katedrále svätú omšu. Prítomné boli Bohu zasvätené ženy a muži, ktorí pôsobia v Nitrianskej diecéze. 

Hlavný celebrant v homílii podčiarkol zmysel biblických slov starca Simeona „Nunc dimittis“ (Teraz prepustíš). Vysvetlil dôležitosť prítomného okamihu pre život a službu zasvätených a to aj v zmysle Ježišových slov: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo“ (Lk 9, 62). Pred koncom bohoslužby nitriansky biskup poďakoval zasväteným za ich službu v diecéze.

Program Dňa zasväteného života v Nitre pokračoval v aule kňazského seminára prednáškou  o úlohe Svätého písma v živote tých, ktorí slúžia Bohu s nerozdeleným srdcom.

ZDroj: http://www.biskupstvo-nitra.sk/zasvateni-sa-stretli-s-nitrianskym-biskupom/