Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Dňa 19.01.2019 sa na pracovnom stretnutí v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre stretli oba provinciálne tímy, aby si odovzdali skúsenosti a informácie potrebné pre službu vedenia.

Ako sme Vás už na našom portáli informovali, v dňoch 30.11. až 02.12.2018 sme na volebnom zhromaždení slovenskej provincie Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého zvolili nové provinciálne vedenie na obdobie rokov 2019-2022.

V nedeľu 20.01.2019 sme rannými modlitbami poďakovali za službu doterajšiemu vedeniu a prosili o svetlo a múdrosť Ducha Svätého pre nové provinciálne vedenie. Sr. Lucia, Anna Slušná oficiálne odovzdala úrad na začiatku svätej omše symbolickým odovzdaním kongregačnej sviece sr. Jane Pavle, Natálii Tóthovej, ktorá sa v závere svätej omše prihovorila sestrám a poďakovala im za ich dôveru.

Sprevádzajme sestry provinciálneho vedenia svojimi modlitbami.

Sr. Jana Eliášová, SSpS


Fotografia

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 •