Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

 Počas vianočných sviatkov sme mali možnosť viackrát sláviť sv. omšu a mať katechézu s našimi ženami v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre v rámci nášho už dlhoročného apoštolátu na tomto mieste.

„Vy ste pre mňa Ježiš, ste bratia. Nemám odvahu niekomu, čo je vo väzení, povedať: ,Zaslúži si to’. Prečo vy a nie ja? Pán miluje mňa rovnako ako vás, ten istý Ježiš je vo vás a vo mne, sme bratia hriešnici.“ sv. Otec František pri návšteve väznice v Miláne

Počas vianočných sviatkov sme mali možnosť viackrát sláviť sv. omšu a mať katechézu s našimi ženami v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre v rámci nášho už dlhoročného apoštolátu na tomto mieste.

Na Štedrý deň prišlo na sv. omšu okolo 200 z nich, bola prítomná tiež riaditeľka ústavu a dobrovoľníci Maltézskej pomoci. Ženy sa – pod vedením pána kaplána – na slávenie vianočnej sv. omše vskutku pripravili. Okrem prichystania a vyzdobenia miestnosti sa tiež zapojili do liturgie čítaním a pripojili sa spevom k sestrám. Ale predovšetkým – viaceré z nich pristúpili k predvianočnej sv. spovedi. Táto slávnostná sv. omša, ale tiež tie menšie, komornejšie v ostatné dni, boli pre nás hlbokým prežívaním spoločenstva. Vnímali sme našu bratskosť/sesterskosť pri jasliach, v ktorých pre nás všetkých svitlo Svetlo a nová nádej. Dianie vo vnútri srdca sa ťažko opisuje – boli sme tam všetci spolu a spoločne sme prežívali nesmierne bohatstvo Vianoc, ktoré sa nám v tých momentoch akosi viac odhalilo a akosi ľahšie vnímalo. Naše srdcia napĺňala vďačnosť.

Nie sme tým, čo je našou prácou, čo sme vyštudovali, čo si myslíme, že sme, čo si o nás druhí myslia. Nie sme ani tým, čo sme spáchali. Nie sme ničím z toho. Sme stvorení na obraz Boha, sme jeho deti a máme sa mu stávať podobnými. Kľúčové je uveriť – pozerajúc do jasličiek – že sme boli zmierení s Bohom. Spasiteľ je narodený.

V miere, v akej prijímame, že prostredníctvom Krista sme boli zmierení s Bohom, v takej miere môžeme byť poslami zmierenia pre druhých. Podstatným je postoj neposudzovania. Neboli sme poslaní na svet, aby sme súdili, odsudzovali, hodnotili, nálepkovali; neboli sme poslaní na svet, aby sme vytvárali rozdelenia. Tie vidíme, kdekoľvek sa pohneme – v rodinách, v komunitách, v mestách, krajinách. Našou úlohou na tomto svete – ako Božích detí a bratov a sestier – je zmierenie. Byť ľuďmi zmierenia. A prečo je to naša úloha? Pretože Boh poslal Krista, aby nás zmieril so sebou a aby nám dal úlohu zmierovať ľudí navzájom.     

            A v tom všetkom si nenechajme ukradnúť nádej. Ako sv. Otec často opakuje pri návšteve väzníc nielen ľuďom tam, ale všetkým: „Nenechajte si ukradnúť nádej, nenechajte si ukradnúť nádej. Rozumiete? Vždy s nádejou a dopredu!“  

sr. Miroslava Mária,SSpS


48945360_10213351610206214_6713180041385082880_n
48971490_10213351650287216_6285814113780105216_n
  • 48945360_10213351610206214_6713180041385082880_n
  • 48971490_10213351650287216_6285814113780105216_n
  •