Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

„Príklad Mudrcov nech nám pomáha upriamiť náš pohľad na hviezdu a nasledovať veľké túžby nášho srdca. Oni nás učia neuspokojovať sa len s priemerným životom, ale nechať sa fascinovať Dobrom, Pravdou, Krásou, Bohom.“ (pápež František)

Vám, ktorí sa neuspokojujete len s priemerným životom, ale máte posestry Jany Pavly Tóthovej v Ghane (rozšírenie zdravotného strediska).hľad upriamený na viac, na tých, ktorí potrebujú pomoc, chceme sa dnes touto cestou poďakovať za Vašu štedrosť v podporovaní misijnej činnosti našich sestier. Nech Vás na Vašej ceste viery a lásky aj naďalej sprevádza Božie svetlo a Božie požehnanie.

 Tento rok sme mohli z Vašich príspevkov podporiť činnosť sestry Jany Pavly Tóthovej v Ghane (rozšírenie zdravotného strediska) a sestry Sáry Tokarčíkovej v Bolívii (vzdelávanie mladých dievčat domorodých kmeňov).

 Sr. Mária Florková