Požehnané Turice! Príď, Duchu Svätý!

                                                        Plnosť darov Ducha Svätého v každodennom živote Vám vyprosujú Misijné sestry  

Deti Základnej školy v Ivanke pri Nitre koledovali v kláštore

Radosť z Kristovho narodenia vyspievali naši predkovia v krásnych koledách.

Ich jednoduchý text a ľudová melódia vyjadrujú hlbokú vieru tých, ktorí ich skladali a spievali. A tak sme mali aj my veľkú radosť, keď nám prišli 21.12.2018 zakoledovať prváci Základnej školy v Ivanke pri Nitre. Oblečení v pekných slovenských krojoch nám pod vedením svojej učiteľky predstavili niečo z týchto dávnych zvykov a zaspievali niekoľko z tých dávnych kolied.

 Sr. Mária Florková

 

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie