Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Deti Rómskeho Komunitného centra na Orechovom dvore pripravili zaujímavý program.

19.12.2018  bolo pripravené v priestoroch Rómskeho Komunitného centra na Orechovom dvore vystúpenie detí s vianočným programom, pre učiteľov, dobrovoľníkov, zástupcov mesta, hostí z biskupského úradu, Maltézskej pomoci z Bratislavy a dobrodincov a priateľov.

Na začiatku prítomných privítal pán Martin Paška. Potom začal program detí, v ktorom sa detí zo školy, nultého ročníka a detí s matkami z Materského centra spojili, a za pomoci pracovníkov Komunitného centra, sestier Saleziánok a Služobníc Ducha Svätého pripravili zaujímavý program. Vystúpenie dopadlo výborne, detí ukázali svoje talenty, hudobné i herecké. Pozvaní hostia im s radosťou zatlieskali a poďakovali sa im, za ich námahu pri úspechu. Deti, ktoré sa zúčastnili, dostali sladkú odmenu, ako najkrajší dar od Ježiška.


Fotografia

3w
02w
01w
04w
  • 3w
  • 02w
  • 01w
  • 04w
  •