Požehnané Turice! Príď, Duchu Svätý!

                                                        Plnosť darov Ducha Svätého v každodennom živote Vám vyprosujú Misijné sestry  

Vianočný pozdrav sr. Lucie Slušnej, provinciálnej predstavenej

 

Klikni na obrázok

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie