Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Svetový deň misií sme v našom provinciálnom dome oslavovali spoločenstvom. Spoločenstvom pri prípravách tohto dňa a spoločenstvom v samotnú Misijnú nedeľu, keď sme mohli spolu so všetkými, ktorí prišli do nášho domu, prežívať radosť.

Nikdy si nemysli, že nemáš, čo dať, alebo že nikoho nepotrebuješ. Mysli na to, že mnohí potrebujú teba. Každý z vás nech myslí v srdci na to: mnohí ľudia ma potrebujú.“ (Z posolstva Sv. Otca Františka na Svetový deň misií 2018).

 Svetový deň misií sme v našom provinciálnom dome oslavovali spoločenstvom. Spoločenstvom pri prípravách tohto dňa – keď sme zažívali ako z čiastočiek príspevkov každej sestry a každého nášho dobrodinca vzniká niečo veľmi pekné a presahujúce príspevky samotné. A spoločenstvom v samotnú Misijnú nedeľu, keď sme mohli spolu so všetkými, ktorí prišli do nášho domu, prežívať radosť, povzbudenie a ovlaženie z prítomnosti druhého...vo sv. omši, modlitbe, na jednotlivých misijných stanovištiach. V tvári druhého – tej, čo bola vedľa nás, či vzdialenejšej – spomenutej v modlitbe sv. ruženca – sme vnímali, že každý sme misiou na tejto zemi a každý sme potrebný. Ja som misia – a aj Ty si misia – máme poslanie, ktoré nám Boh zveril.

Ďakujeme Pánovi za tento milostivý čas.

Nasleduje príhovor sestry Lucie, provinciálnej predstavenej...a tiež prikladáme fotky s komentármi.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Dovoľte, aby som dnes všetkých privítala v našom dome a zároveň aj všetkým pogratulovala k nášmu spoločnému dňu „Misii“. Pretože všetci, ktorí sme prijali sviatosť krstu a sviatosť birmovania, prijali sme aj privilégium byť poslaným.

Dnes budeme počuť, ale aj sami budeme hovoriť, že „Ja som misia“. „Ty si misia“ a „My sme misia“. Sv. Otec František nám to tiež jasne napísal vo svojom posolstve k dnešnému dňu: Citujem: 

Život je misiou“

Každý muž a každá žena je misiou, to je dôvod, prečo žijeme tu na zemi. Byť pritiahnutí a byť vyslaní, to sú dve hnutia, ktoré naše srdce pociťuje ako vnútorné sily lásky. Prežívať vlastnú zodpovednosť za svet s radosťou je veľká výzva. Každý z nás je povolaný zamyslieť sa nad skutočnosťou: „Ja som misia na tejto zemi, a preto som na tomto svete“

Dnes na misijnú nedeľu sa naše srdce zameriava na veľké misijné dielo Cirkvi. Preto sa modlime počas svätej omše za všetkých misionárov a misionárky, ktorí v ďalekých i v blízkych, v pokojných, ale aj problematických krajinách svedčia o príchode Božieho kráľovstva, často i s nasadením vlastného života.

S odvahou a dôverou prosme za nás, aby sme činorodou prácou, ale aj tichou obetou či trpezlivým znášaním choroby a ťažkostí každého dňa, odpovedali na Božie pozvanie milovať bratov a sestry a tak uskutočňovať plán Boha, ktorý chce, aby celé ľudské pokolenie vytvorilo jeden Boží ľud, jedno Kristovo telo.

Nech Boh, ktorý miluje nás nekonečnou láskou, naplní naše srdcia  i srdcia všetkých ohlasovateľov evanjelia duchovným zápalom, hlbokou radosťou, ale predovšetkým vedomím, že sme misiou!

 


Fotografia 

1 Ranná modlitba - svetlo všetkých kontinetov
2 Vitajte u nás! Ďakujem deťom na Orecháči za maľbu plagátov...
3 Prípravy - Gordický uzol zaujal aj Drapku
4 Prípravy - dron je už vo vzduchu
5 Prípravy - stánok s kvetmi
6 Dobrá nálada počas príprav
7 Prípravy - kuchári
8 Tešíme sa, že ste prišli
9 Sestra Lucia všetkých srdečne privítala
10 Tešili sme sa aj prítomnosti mnohých rodín s deťmi...
11 ...cíťte sa u nás ako doma...
12 Tešíme sa na spoločne prežitý deň...
13 Sr. Sedis uvádza obetný sprievod...
14 ...indonézskym tancom...
15 Roztvorené ruky...dávajúc seba samého - JA SOM MISIA
16 Radosť pri znaku pokoja
17 Spevokol v akcii
18 Sr. Zuzka a trochu afrického rytmu...
19 Káva za dobrý skutok - každý si ku káve zobral koláč s dobrým skutkom, ktorý bolo treba urobiť - a dobro sa šíri...
20 Bolo nás trochu viac ako sme plánovali - z čoho sa veľmi tešíme - a keď sa minul guláš, dobre padla aj pomazánka
21 Stánok s našimi výrobkami a darmi od dobrodincov
22 Fotky z dronu ešte dodáme...toto je tak na pol ceste
23 Naša miestna cigánska kapela hrala perfektne...
24 ...aj nás zobralo do tanca...
25 Nech sa aj cez tieto kvety šíri Božie Slovo do celého sveta...
26 Sr. Janka a stanovište s bylinkami - rozoznáte medovku od mäty@ (1)
27 Lekárka sr. Bernadeta a Štefan-študent medicíny učili základy prvej pomoci
28 Stanovište Gordický uzol - neriešiteľné úlohy, ktorým misionár čelí...a trpezlivosť pri prišívaní gombíkov
29
31 Prišívali malí i veľkí...až vznikol nápis...
32 ...ŽIVOT JE MISIA...
33
34 Stanovište pre deti...
34...s množstvom úloh
35 Sr. Mária predstavila projekt sr. Aurélie v Brazílii, na ktorý išli vyzbierané peniaze
35a Naša iracká rodina hovorila o svojej kultúre a učila arabčinu
36 Písali sme aj list sr. Aurélii do Brazílie povzdbudzujúc ju v jej misii
37 O pol tretej sa zastavil na chvíľu čas - začalo bábkové divadlo
38 Bolo veľmi pekné...
39...a poučné
40 Stanovište mali aj obyvatelia nášho Domova pre seniorov...okrem ponúkania svojich výrobkov...
41 ... maľovali s deťmi perníky
42
43
44
45 Kamarátky
46 - Spevokol z Branču
47
48 Program sa skončil modlitbou sv. ruženca
49 Ešte posledná bublina pred modlitbou...
50
51 Modlitbou nás sprevádzal aj spevácky zbor Adoremus
52
53 Jednotlivé tajomstvá ruženca sme sa modlili za konkrétne ťažkosti vo svete...
54...za hladujúcich...
55..za ľudí bez domova...
56...za trpiacich vojnou a násilím...v krabičkách sú semienka kvetov - nehádžme bomby, ale kvety...
57...Iracká rodina sa predmodlievala v aramejčine...
58
59 #JA SOM MISIA
 • 1 Ranná modlitba - svetlo všetkých kontinetov
 • 2 Vitajte u nás! Ďakujem deťom na Orecháči za maľbu plagátov...
 • 3 Prípravy - Gordický uzol zaujal aj Drapku
 • 4 Prípravy - dron je už vo vzduchu
 • 5 Prípravy - stánok s kvetmi
 • 6 Dobrá nálada počas príprav
 • 7 Prípravy - kuchári
 • 8 Tešíme sa, že ste prišli
 • 9 Sestra Lucia všetkých srdečne privítala
 • 10 Tešili sme sa aj prítomnosti mnohých rodín s deťmi...
 • 11 ...cíťte sa u nás ako doma...
 • 12 Tešíme sa na spoločne prežitý deň...
 • 13 Sr. Sedis uvádza obetný sprievod...
 • 14 ...indonézskym tancom...
 • 15 Roztvorené ruky...dávajúc seba samého - JA SOM MISIA
 • 16 Radosť pri znaku pokoja
 • 17 Spevokol v akcii
 • 18 Sr. Zuzka a trochu afrického rytmu...
 • 19 Káva za dobrý skutok - každý si ku káve zobral koláč s dobrým skutkom, ktorý bolo treba urobiť - a dobro sa šíri...
 • 20 Bolo nás trochu viac ako sme plánovali - z čoho sa veľmi tešíme - a keď sa minul guláš, dobre padla aj pomazánka
 • 21 Stánok s našimi výrobkami a darmi od dobrodincov
 • 22 Fotky z dronu ešte dodáme...toto je tak na pol ceste
 • 23 Naša miestna cigánska kapela hrala perfektne...
 • 24 ...aj nás zobralo do tanca...
 • 25 Nech sa aj cez tieto kvety šíri Božie Slovo do celého sveta...
 • 26 Sr. Janka a stanovište s bylinkami - rozoznáte medovku od mäty@ (1)
 • 27 Lekárka sr. Bernadeta a Štefan-študent medicíny učili základy prvej pomoci
 • 28 Stanovište Gordický uzol - neriešiteľné úlohy, ktorým misionár čelí...a trpezlivosť pri prišívaní gombíkov
 • 29
 • 31 Prišívali malí i veľkí...až vznikol nápis...
 • 32 ...ŽIVOT JE MISIA...
 • 33
 • 34 Stanovište pre deti...
 • 34...s množstvom úloh
 • 35 Sr. Mária predstavila projekt sr. Aurélie v Brazílii, na ktorý išli vyzbierané peniaze
 • 35a Naša iracká rodina hovorila o svojej kultúre a učila arabčinu
 • 36 Písali sme aj list sr. Aurélii do Brazílie povzdbudzujúc ju v jej misii
 • 37 O pol tretej sa zastavil na chvíľu čas - začalo bábkové divadlo
 • 38 Bolo veľmi pekné...
 • 39...a poučné
 • 40 Stanovište mali aj obyvatelia nášho Domova pre seniorov...okrem ponúkania svojich výrobkov...
 • 41 ... maľovali s deťmi perníky
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45 Kamarátky
 • 46 - Spevokol z Branču
 • 47
 • 48 Program sa skončil modlitbou sv. ruženca
 • 49 Ešte posledná bublina pred modlitbou...
 • 50
 • 51 Modlitbou nás sprevádzal aj spevácky zbor Adoremus
 • 52
 • 53 Jednotlivé tajomstvá ruženca sme sa modlili za konkrétne ťažkosti vo svete...
 • 54...za hladujúcich...
 • 55..za ľudí bez domova...
 • 56...za trpiacich vojnou a násilím...v krabičkách sú semienka kvetov - nehádžme bomby, ale kvety...
 • 57...Iracká rodina sa predmodlievala v aramejčine...
 • 58
 • 59 #JA SOM MISIA
 •