Boli sme pri tom

13. októbra 2018 bol v našej Arnoldovej rodine dôvod na radosť – posvätný rád diakonátu prijali traja verbisti - Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira. Svätiteľom bol olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a slávnosť sa konala v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke.

Mons. Graubner v homílii otcovsky povzbudil nových diakonov. Hovoril o diakonskej službe a jej náplni – napríklad že krstom sa ich starostlivosť o nových pokrstených začína – a majú za koho sa obetovať; alebo že snúbencom majú napomáhať objaviť a prijať Božiu lásku. Príbehom zo svojho života nových diakonov uistil, že najskôr treba hľadať Božie kráľovstvo a všetko ostatné dostanú navyše.

Liturgicky krásna slávnosť bola povzbudením pre nás všetkých, čo sme sa zišli. A bolo tiež pekné zažiť vzájomné delenie sa po sv. omši – počas agapé. Radosť a vďačnosť napĺňali naše srdcia a spájali nás všetkých – známych aj neznámych – do jedného spoločenstva.

Sme vďačné Svätému Trojjedinému Bohu za nových diakonov a sú v našich modlitbách.


Fotografia

001
002
003
004
005
007
008
009
010
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 •  

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie