Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Zamerať pohľad na ľudí žijúcich na iných kontinentoch sa snažili sestry počas sv. omše v prosbách i komentároch k obetným darom. 

Vo vlastnej farnosti chceli sestry komunity Kelč na misijnú nedeľu znovu oživiť vedomie, že patríme do jednej veľkej rodiny, ktorá má členov po celom svete. Pozvali preto farníkov v predvečer misijnej nedele, v sobotu 20.10. 2018, na misijný most modlitby. Tak ako základnou vlastnosťou mostu je spájať, spájali sa sestry spolu s prítomnými farníkmi cez modlitbu so všetkými, zvlášť trpiacimi bratmi a sestrami po celom svete. Základom modlitby boli blahoslavenstvá. Tak, ako každé blahoslavenstvo nesie stopu utrpenia i nádeje, boli pri meditácii jednotlivých blahoslavenstviev ako ich symboly prinášané kríže i zapálené kahance. Keramické kríže k jednotlivým blahoslavenstvám vytvorila sr. Magdalena Lis.

V nedeľu, 21.10.2018, viedli sestry pred oboma svätými omšami vo farnostiach modlitbu misijného ruženca rovnako zameranú na potreby blížnych vo svete. Zamerať pohľad na ľudí žijúcich na iných kontinentoch sa snažili sestry počas sv. omše v prosbách i komentároch k obetným darom. A po sv. omši o 10:00 hod. sa sr. Jozefína Račeková zaujímavo podelila s farníkmi o svoje skúsenosti na Filipínach. Sestry boli  vďačné za možnosť podeliť sa so svojou misijnou charizmou v prostredí, v ktorom žijú.


Fotografia

mis2
mis3
mis6
mis9
misned1
misned3
misned4
misned6
misned7
  • mis2
  • mis3
  • mis6
  • mis9
  • misned1
  • misned3
  • misned4
  • misned6
  • misned7
  •