Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Sr. Svorada,  Mária Martinčová, SSpS posilnená sviatosťou chorých  vo veku  92  rokov a v 69. roku  rehoľných sľubov, spojená s Kristom v návrate k Otcovi  zavŕšila svoju misionársku službu dňa 23. 10. 2018.

Svätá omša  a rozlúčka so zosnulou bude v  kaplnke  Kláštora Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre   dňa 25. 10. 2018 14.00 hodine.

                                    

                                                                                              

  V nádeji  a  s vďačnosťou   za  dar  Pánovho zmŕtvychvstania spomíname  na  našu  zosnulú spolusestru najmä pri slávení Eucharistie a v modlitbách

Misijné sestry  služobnice  Ducha Svätého

    a príbuzní spolusestry