Traja mladí muži sa stanú diakonmi

V sobotu 13.októbra 2018 budú v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave vysvätení traja misinári verbisti na službu diakonov.

Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira prijmú z rúk otca biskupa Jana Graubnera posvätný rád diakonátu.

Srdečne Vás pozývame na túto slávnosť, pri ktorej sa títo traja mladí muži vo večných sľuboch stanú diakonmi, aby mohli slúžiť skutkami lásky spoločenstvu veriacich, kázať, roznášať sv.prijímanie chorým, vysluhovať sviatosť krstu, asistovať pri vysluhovaní sviatosti manželstva, pochovávať a konať dobro v spoločenstvách bratov a sestier.

www.verbisti.sk

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie