Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

       Sr. Bohumíra, Rozália Školníková, SSpS posilnená sviatosťou chorých  vo veku 100  rokov a v 80. roku  rehoľných sľubov, spojená s Kristom v návrate k Otcovi zavŕšila svoju misionársku  službu dňa 16. 9. 2018.

V smrti uskutočňujeme poslednú oddanosť Bohu.

Umierame v zjednotení s Kristom, ktoré sa začalo v krste,

upevnilo sa večnými sľubmi, dozrievalo slávením eucharistie

 a teraz dostáva svoje zavŕšenie.

                                 (Konšt. SSpS 419)

                                    

 Svätá omša  a rozlúčka so zosnulou bude v kaplnke  Kláštora Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre  dňa  19. 9. 2018 14.00 hodine.

 V nádeji  a  s vďačnosťou za dar Pánovho zmŕtvychvstania spomíname  na našu zosnulú spolusestru najmä pri slávení Eucharistie a v modlitbách

                                                                                                                                                                                        Misijné sestry  služobnice  Ducha Svätého a príbuzní spolusestry