Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Deň farnosti Podbiel -Nedeľa, 9. septembra 2018. Tento rok sa niesol v duchu misií Cirkvi. Cirkev je vo svojej podstate misionárska, pretože Božie kráľovstvo nie je výsadou len niekoľkých povolaných. 

Všetci sme doň pozvaní, a preto je potrebné, aby sme ho šírili, aby sme o ňom svedčili, o ňom rozprávali. Niektorí doma, iní v cudzine.

 Sr. Aurélia Príhodová zo Starej Ľubovne už 18 rokov slovom, životom a službou ohlasuje Božie kráľovstvo medzi obyvateľmi Brazílie, a posledné roky zvlášť medzi indiánskymi kmeňmi oblasti Amazon. Farníkom v Podbieli priblížila trocha život tohto ľudu, tak  politický a sociálny, ako aj jeho život viery.  Ako sa Božie kráľovstvo žije a šíri v Bolívii, o tom porozprával páter Ondrej Pešta SVD. A ako konkrétnymi skutkami prispievajú deti k tomu, aby aj v Afrike ľudia spoznávali a zakusovali lásku nášho spoločného Nebeského Otca, to farníkom objasnili Darinka a Beátka z Dobrej noviny.

 Pekné slnečné počasie, guľáš a iné dobroty, ktoré pripravili podbielské gazdinky, spestrili a spríjemnili atmosféru slávnosti a dali príležitosť k obohacujúcim rozhovorom.

 Sr. Mária Florková, SSpS


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 •