Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Dnes 9. septembra štartujeme - začíname  našu generálnu vizitáciu, ktorá potrvá celý mesiac. Srdečne vítame medzi nami sr. Máriu Cristinu Ávalos- generálnu radkyňu, ktorá pricestovala z Ríma a bude nás doprevádzať. Vám milí čitatelia už vopred ďakujeme za modlitby. Možno sa spýtate čo to  vlastne je generálna vizitácia?

 “Vizitácia má byť tak pre jednotlivé sestry, ako aj pre spoločenstvo osobitným časom duchovnej a misionárskej obnovy. Má prispieť hlavne k tomu, aby sa život a účinkovanie všetkých zamerali na náš spoločný cieľ v súlade s Konštitúciami našej Kongregácie." ( Konštitúcia 649)

Z listu sr. Márie Cristiny, ktorý napísala pred príchodom:   "Počas vizitácie by som chcela byť prítomná a byť vám k dispozícii jednoduchým spôsobom, podieľaním sa na vašom každodennom živote, modlitbách a aktivitách. Aby sme dosiahli navrhované ciele, ak to bude možné, každá komunita by mala čas na aspoň tri stretnutia. Rada by som chcela, ak to bude možné, navštíviť miesta a pozdraviť ľudí, s ktorými sa stretáte a s ktorými vo vašej službe pracujete."

V rámci úvodnej sv. omše sme boli povzbudené sr. Luciou  Slušnou - provinciálnou predstavenou i celebrantom p. Waldemarom Griegerom SVD k otvorenosti s dôverou v priebehu týchto dní  vizitácie, aby sme si nenechali uniknúť možnosť osobnej obnovy a tým aj spoločného rastu. Ako symbol v sprievode s obetnými darmi sme spolu s vínom a chlebom predstavili džbán.     z.c.


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 •