Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

 V pondelok 23. júla 2018 sme spolu s deťmi a birmovancami z Mélykútu a Kisszállásu vyrazili do tábora v Kőszegu, doprevádzaní animátormi, pánom farárom otcom Jánom a Misijnými sestrami sr. Goskou, SSpS a sr. Katkou,SSpS.

 Cesta bola veľmi dlhá, ale snažili sme sa zabaviť, viac či menej s úspechom, účastníkov tábora spevom. Napriek mnohým protestom, ktoré v autobuse zazneli, tipu: „Nebudem spievať," „Nemám dobrý hlas",  „Radšej idem spať", sme na konci počas záverečnej svätej omše, či v autobuse cestou domov skandovali hymnu tábora: Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko.

Motto tábora  bol citát z Biblie:  „Všetko, čo je možné tomu, kto verí" ( Mk 9,23). V tomto duchu sme sa snažili prežiť celý tábor.

Druhý deň sme deti postavili pred náročnú skúšku, ktorou bola túra.  Náš cieľ bola rozhľadňa Ó-ház, kde sme mali počas dlhého a ťažkého výstupu mali výbornú príležitosť zaviesť do praxe naše motto. Hore v rozhľadni sme sa zúčastnili svätej omše, ktorá sa konala na skutočne nezvyčajnom mieste.

Tretí deň sme išli do kúpeľov Bük, kde nás čakal celodenný oddych. Ešte v ten večer sme sa zúčastnili adorácie doprevádzanej gitarom a spevom.

V štvrtý deň sme zostali v našom kempe, ktorý sa nachádzal vedľa domu bratov verbistov, kde sme sa hrali rôzne hry a súťaže. V popoludňajších hodinách sme sa išli pozrieť do mesta, kde sme mohli poskytnúť ľuďom jedinečný obraz, pretože sme mali oblečené rovnaké tričká, ktoré sme si predchádzajúci deň zdekorovali logom tábora.

Posledný deň, podobne ako prvý, znamenal pre nás cestovanie, ktoré bolo, aj napriek nepriaznivému počasiu, prerušené kúpaním sa v Balatone.

Myslím si, že deti, podobne ako aj animátori, sa vrátili domov obohatení množstvom nových zážitkov a nových priateľstiev.

Bogdán Emese


Fotografia

06
05
04
03
02
01
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  •