Naši najmenší návštevníci

V mesiacoch jún a júl nás navštívili rôzne skupinky detí. Ako prvé prišli dievčatá zo Základnej školy Sv. Svorada a Benedikta z Nitry. Už druhýkrát u nás absolvovali tzv. „noc v kláštore.“ Strávili sme spolu krásny čas.

Dievčatá sa zapojili do liturgie na sv. omši. Predviedli sestričkám zopár anglických piesní a ukazovačiek, ktoré sme sa naučili v škole. Dokonca nás prekvapili krásnou tortou, ktorú tri z nich upiekli a vyzdobili. Ako darček si od nás odnášali svietnik, ktorý si samé vymaľovali. Tento darček im má pripomínať, aby sa aj ony nechali zapáliť Duchom Svätým a prinášali svetlo lásky ďalším naokolo. Veľká vďaka patrí sestrám Janke E., Mirke a Miriam, ktoré sa ochotne zapojili do prípravy programu pre dievčatá a v plnom nasadení sa im venovali.

O pár týždňov neskôr k nám zavítali dve skupinky detí zo spomínanej základnej školy z Nitry. Najskôr prišli dve triedy tretiakov a o týždeň neskôr dve triedy druhákov. Sr. Mária Ester predstavila deťom z tretieho ročníka našu kaplnku, kde im tiež priblížila misijné zameranie našej kongregácie a význam Ducha Svätého pre náš rehoľný život a zasvätenie. Druhákov o týždeň neskôr privítala   Sr. Mária F. Po návšteve kaplnky nasledovala krátka prehliadka domu. Po nej sa deti vydali na „cestu okolo sveta.“ Počas tohto času mali deti možnosť dozvedieť sa niečo nové o misiách a živote ľudí na rôznych svetadieloch prostredníctvom prezentácie a rôznych hier. O zábavno-náučný program pre deti sa postarali Sr. Janka E., Sr. Mirka a Sr. Janka S. Nechýbalo ani tradičné a obľúbené obliekanie sa do misijného oblečenia, ktoré majú deti veľmi radi.

V júli k nám na „mini prázdniny“ prišlo 6 irackých detí, s ktorými sa dobre poznáme a navštevujeme. Spolu s novickou Veronikou G. sme pre deti pripravili rôzne hry v záhrade, pri ktorých si deti okrem iného precvičili aj slovenský jazyk a komunikačné schopnosti. Svoju kreativitu mali deti možnosť vyjadriť aj pri výrobe pohľadníc. Tie si potom odniesli domov na pamiatku.

Vďaka Ti, Pane, za tento vzácny dar detí, ktoré so sebou vždy prinášajú veľa radosti.

Sr. Jana S.


Fotografia

017
016
015
014
019
020
018
017
013
012
011
010
009
008
007
006
001
002
003
004
005
 • 017
 • 016
 • 015
 • 014
 • 019
 • 020
 • 018
 • 017
 • 013
 • 012
 • 011
 • 010
 • 009
 • 008
 • 007
 • 006
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie