Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V dňoch 23.-27.augusta sme sa ako animátorky zúčastnili denného iracko- slovenského tábora. Tábor sa konal v irackom centre v Nitre pod záštitou združenia Pokoj a dobro – pomoc utečencom. Zúčastnilo sa ho 15 detí a ako animátorky nám pomáhali aj 3 dievčatá z Iraku.

Téma tábora bola: Cesta okolo sveta s Ježišom. S deťmi sme sa každý deň vydali na nový kontinent, kde nás vždy čakalo množstvo prekvapení. Každé dieťa dostalo na začiatku tábora cestovný pas a na konci dňa známku, ktorú si tam muselo nalepiť, aby tak mohlo prejsť cez colníkov na ďalší kontinent. Súťažili proti sebe 2 družstvá: Tigrí tím a objavitelia. Súboj bol napínavý, ale nakoniec to všetko (NEČAKANE) skončilo remízou. Na tábore nechýbala každodenná modlitba, zábavné i súťažné hry, tance, workshopy, hľadanie pokladu po Nitre, skúška odvahy, či iracká hymna, ktorú nás naučili dievčatá z Iraku (a ktorá mi ešte stále znie v ušiach: Albi bum-bum, albi bum-bum...

Bol to nádherný čas, kedy, veríme, sa opäť raz mohli prekonať bariéry medzi dvomi tak rozličnými kultúrami.

Ďakujeme Pánu Bohu, že sa nikomu nič zlé nestalo a že nás obdaril aj pekným počasím. Ďakujeme aj všetkým, vďaka ktorým sme mohli byť súčasťou tohto tábora.

VĎAKA, ŠUKRAN.                                               novicka Veronika G.


Fotografia

001
002
003
012
004
005
006
007
008
009
010
011
 • 001
 • 002
 • 003
 • 012
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 •