Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

 Sr. Mária Anna, Anna Struhárová,  SSpS posilnená sviatosťou chorých vo veku 65  rokov a v 38. roku  rehoľných sľubov,  spojená s Kristom v návrate k Otcovi zavŕšila svoju misionársku  službu dňa 23. 7. 2018.

                   Svätá omša  a rozlúčka so zosnulou - v  kaplnke  Kláštora Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre  dňa 25. 7. 2018 14. 00 hodine.

 

                                                                               

   V nádeji  a  s vďačnosťou   za  dar  Pánovho zmŕtvychvstania spomíname  na  našu  zosnulú spolusestru najmä pri slávení Eucharistie a v modlitbách

                                                                                          Misijné sestry  služobnice  Ducha Svätého

                                                                                                         a príbuzní spolusestry

                                                                 Nech žije svätý Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!

                                                                                                            POSMRTNÉ SPOMIENKY

Narodená:                               15. február  1953                 Radava         

Vstup:                                      18. marec 1975                    externe

Prvé sväté sľuby:                   8. december 1979                Zlaté Moravce

Doživotné  sv. sľuby:             7. december 1985                Zlaté Moravce

Zomrela:                                  23. júl 2018                          Ivanka pri Nitre

 

 Sr. Mária Anna sa narodila v Radave 15. februára 1953 ako tretie dieťa rodičom Michalovi a Anne, rodenej Meliškovej.

Rodina viedla zbožný a pracovitý život a v tomto duchu aj výchovu svojich detí.

Annu už od malička priťahovalo duchovno a náboženský život. Vo svojich spomienkach píše: „Duchovnú potravu som si vyhľadávala v starých časopisoch Svätá rodina, Hlasy z domova a z misií, ktoré som hľadala doma i u susedov. Dedina bola katolícka a ľudia aktívne žili svoju vieru, za čo som svojim rodákom veľmi vďačná“.

 V mladej Anne rástla túžba po Bohu a spolu s  priateľkami – svojimi rovesníčkami sa schádzali pri čítaní Sv. Písma. V tom čase ich duchovne viedol páter Ján Formánek, na ktorého si sr. Mária Anna spomínala s vďačnosťou za jeho porozumenie a trpezlivosť.

Ako 23 – ročná sa Anna uchádzala o vstup do Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. „V začiatkoch môjho rozhodnutia mi bol veľmi nápomocný páter Vincent Babín, SVD. Otec mi už vtedy nežil a mamička si musela tajomstvo zachovávať vo svojom srdci. Nebránila mi v mojom povolaní a som jej za to vďačná“ – spomínala si sr. Mária Anna.

Počas svojho rehoľného života sr. Mária Anna pracovala ako účtovníčka v Nových Zámkoch, Bratislave, Horní Poustevni a v Ivanke pri Nitre. Neskôr sa venovala katechéze v Zlatých Moravciach, v Mojmírovciach a vo Valalikoch.  V tunajšej komunite sestier v Ivanke pri Nitre vypomáhala pri starostlivosti o staršie sestry v Domove sv. Jozefa. Niekoľko rokov pôsobila aj na Morave – v Kelči, kde sa venovala práci so ženami v núdzi na tamojšej Charite a neskôr v pastorácii vo farnosti. Sr. Mária Anna prechovávala veľkú úctu k svätým Cyrilovi a Metodovi a s oduševnením ju vo svojom pôsobení šírila.

V roku 2016 sa vrátila do provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre. S radosťou sa zúčastňovala na stretnutiach modliacich sa matiek vo farnosti a svoj čas rada venovala návštevám, povzbudzovaniu a drobným službám pre svojich blížnych.

Posledné roky jej života boli poznačené krížom onkologického ochorenia. Posilnená sviatosťami Cirkvi, v prítomnosti sestier  odovzdala svoju dušu Pánovi 23. 7. 2018.

                                                                                                     Sestra Mária Anna, odpočívaj v pokoji.   

                                                                                                                       R.I.P.