Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Na sviatok sv. Benedikta sa v našom provinciálnom  dome v Ivánke pri Nitre konala milá slávnosť. V kruhu svojich najbližších, priateľov, známych a spolusestier, oslávili naše tri spolusestry rehoľné jubileá.

Sr. Bohumíra, Rozália Školníková -80 rokov rehoľných sľubov

sr. Pavla, Anna Peštová a sr. Maximiliana, Anna Janičová – 25 rokov

Hlavným celebrantom slávnosti bol p. Ján Kušnír SVD.

Vyprosujme našim spolusestrám  hojnosť darov a milostí na ceste povolania i vernosť a vytrvalosť až do konca.


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
014
013
016
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 014
 • 013
 • 016
 •