Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Aj v tomto roku sme dostali znova možnosť zúčastniť sa Európskeho stretnutia junioriek, ktoré sa tento krát konalo v Krakove, v Poľsku. A my sme túto príležitosť s radosťou využili....

 

Poschádzané s rôznych kútov a strán, sme sa tešili predovšetkým z nášho opätovného stretnutia. Veď aj my - Slovenky, sme sa v takejto zostave nevideli celý rok. Keď už posádka nášho auta bola kompletná, mohli sme spokojne vyraziť smer Poľsko.

Večer 28.júla v Kláštore Dcér Božskej lásky v Krakove, začalo naše stretnutie spoločnou svätou omšou. Po srdečnom zvítaní sa so všetkými známymi tvárami a zoznámení sa so sestrami, ktoré sa nášho stretnutia zúčastnili prvýkrát, sme spokojne mohli zahájiť náš program.

Aby sme oživili a prehĺbili poznatky z minulého roka, bola témou nášho stretnutia opäť Nenásilná komunikácia. Tento krát nás ňou sprevádzala sr. Anneliese Heine, SSpS z Nemecka. Privítali sme medzi sebou aj novozvolenú euro - koordinátorku sr. Krystynu Szweda, SSpS z Poľska, ktorá je zodpovedná za organizáciu našich stretnutí. Spolu s juniorkami a formátorkami z Poľska, Ukrajiny a Nemecka sme vytvorili pekné medzinárodné spoločenstvo, do ktorého každá vložila kus seba, svojej kultúry a svojich skúseností. Krásu a bohatstvo našej medzinárodnosti sme zakúšali tak pri spoločných modlitbách a liturgii, ako aj v bežných stretnutiach a rozhovoroch. Mali sme radosť zo spoločne stráveného času a z možností zdieľať sa s tým, čo sme prežili od nášho posledného stretnutia. Prostredníctvom prednášok, aktivít, príhovorov kňazov, ktorí pre nás slúžili Eucharistiu, ale aj cez naše osobné rozhovory, sme dostávali mnoho impulzov. Ostávajú pre nás výzvou pracovať na sebe a na spôsobe akým komunikujeme s ľuďmi okolo nás. Teraz je už len na každej z nás, aby sme využili všetko, čo sme dostali a aby toto stretnutie prinieslo úrodu v našom každodennom živote.  

            Mali sme príležitosť prezrieť si aj krásy Krakova. Sestry z Poľska nás zaviedli do Svätyne Božieho Milosrdenstva, kde sme spoločne slávili Eucharistiu. Navštívili sme aj Svätyňu sv. Jána Pavla II. Bol to celkom výnimočný pocit chodiť po miestach, ktoré sú tak hlboko presiaknuté svätosťou. Iné nádherné miesta ako zámok Wawel, Sukiennice, či historické ulice Krakova, ešte znásobili všetky hlboké dojmy.

            Po intenzívne prežitých dňoch sme sa 2.augusta vydali na spiatočnú cestu domov. Sme vďačné všetkým, ktorí nám umožnili zúčastniť sa tohto stretnutia, predovšetkým nášmu generálnemu a provinciálnemu vedeniu, euro – koordinátorke sr. Krystyne Szweda, našej juniormajsterke sr. Kataríne, ale aj všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave. Veľká vďaka patrí aj našim spolusestrám z Poľska, ktoré sa o nás výborne postarali.

           

S vďakou na Vás v modlitbách pamätajú Vaše Juniorky

4
2
3
  • 4
  • 2
  • 3
  •