Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Dňa 26. mája 2018 sa konala púť detí do Marianky pri Bratislave. Celkovo sa tejto púte zúčastnilo 730 detí a dospelých.

Tejto púte sa zúčastnili aj deti zo Základnej školy v Branči v počte 14 detí a dospelých, ktorú zorganizovala sestra Mária Magdaléna Martinková, SSpS (katechétka na tejto škole). Deti putovali z Bratislavy – Rače do Marianky, táto cesta im trvala tri hodiny. Počas týchto hodín púte mali deti rôzne súťaže, za splnenie ktorých dostali v Marianke pri registrácii pečiatku. Už v samotnej Marianke, na tomto krásnom pútnom mieste deti sa mohli zapojiť do ďalších katechéz, za ktoré tiež získavali pečiatky do svojho preukazu.

Počas svätej omše, ktorú celebroval otec arcibiskup Ján Oroš, trnavský arcibiskup, priniesli ako obetný dar pastelky, ktoré boli určené pre osobitné školy – pre postihnuté deti. Otec arcibiskup povzbudil deti k priateľstvu medzi sebou a taktiež k priateľstvu s postihnutými deťmi.      sr. Mária Magdaléna SSpS


Fotografia

001
002
003
  • 001
  • 002
  • 003
  •