Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Dvadsiaty máj bol dňom Slávnosti Zoslania Ducha Svätého, sviatku našej spoluzakladateľky Matky Jozefy, druhého výročia smrti našej drahej sestry Veroniky Theresie a my dve nehodné sme sa z Božej milosti stali Kristovými nevestami v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého. Tak sa s vami delíme s touto našou veľkou radosťou!

Naše srdcia sú plné vďačnosti, že nás Pán povolal, že nám ukazuje cestu plnosti života, po ktorej chceme kráčať v spoločenstve s našimi sestrami. Naša Matka Jozefa darovala svoj život budovaniu našej kongregácie, sestra Veronika darovala ten svoj ľudu Južného Sudánu. Obe tak dali život, aby druhí mali život – v duchu našej spirituality, aby Svätý Trojjediný Boh žil v srdciach všetkých ľudí. Aj my sa chceme deliť s prijatým darom života v našej misii, aby tí, ktorým budeme slúžiť, mohli žiť život v plnosti.

Sľúbili sme čistotu, chudobu a poslušnosť a chceme sa ich učiť žiť, aby naše srdcia boli čoraz viac slobodné pre Krista a Jeho misiu. Sľuby sme zložili v prítomnosti našej provinciálnej predstavenej, našich sestier, pátra provinciála a bratov verbistov, našich rodín a priateľov. Sme veľmi vďačné, že boli s nami a taktiež ďakujeme všetkým našim dobrodincom, ktorí nás sprevádzali na ceste nášho povolania. Nech vám Pán odmení vašu lásku a dobrotu.

Sestry Lenka Františka a Miroslava Mária 


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
025
026
027
028
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 •