Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Dňa 8.mája sa konala pre účastníkov kurzu Samuel pešia púť z Bratislavy – Rače do Marianky.  Poriadal ju p. Milan Toman, SVD. Zúčastnili sme sa jej ja ako účastníčka kurzu a sr. Janka E. SSpS, ktorá patrí do nitrianskeho tímu organizátorov a duchovných sprievodcov.

Kurz je zameraný na rozlišovanie povolania pre mladých. Pozvali sme si aj viacerých známych.

Púť sme začali stretnutím vo vojenskej Katedrále sv. Šebastiána v Rači, kde nám pán farár urobil duchovný výklad k mozaike pátra Marka Rupnika, ktorá sa nachádza v tejto katedrále a ako prebiehala jej realizácia. Tiež nám trochu porozprával o vojenskej diecéze a ako funguje Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Zaujal nás príbeh o tom ako prišiel kňaz – policajt v policajnej uniforme spovedať prvoprijímajúce deti a oni boli najskôr v šoku, ale potom mali z toho príjemný zážitok. Každému z nás daroval Katechizmus pre ozbrojené sily, ktoré spracoval Mons. František Rábek, vojenský biskup – ordinár.

Potom sme putovali asi 9 km cez les do Marianky. Cesta bola veľmi príjemná, keďže sme vytvorili veľmi pekné spoločenstvo a trávili sme ju rozhovormi, zdieľaním, modlitbou sv. ruženca a čítaním a rozjímaním nad Božím slovom.

V Marianke nám v exercičnom dome Kongregácie bratov Tešiteľov, ktorí spravujú toto pútne miesto, pripravili veľmi chutný obed. Po obede sme mali zdieľanie v skupinkách, keďže táto púť nahradila jedno stretnutie, ktoré obvykle mávame druhú nedeľu v mesiaci. Po zdieľaní nám brat Faustín, ktorý pôsobí  aj v bratislavskom tíme kurzu Samuel, porozprával o histórii tohto najstaršieho pútnického miesta na Slovensku, o soške Panny Márie z hruškového dreva, prameni a mnohých uzdraveniach... Púť sme zakončili sv. omšou v Bazilike Narodenia Panny Márie.  Spoločne sme sa modlili za nás – účastníkov, aby nám Pán dal poznať svoju vôľu...

                                                                                     postulantka Magdaléna K.


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 •