Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

 Osobitná atmosféra vďačnosti a radosti sprevádzala celý obrad blahorečenia kňaza Jána Brennera, ktorý sa konal 1. mája tohto roku v meste Szombathely.

Bola to vďačnosť a radosť nie tak vyjadrená slovami, ale dala sa cítiť prostredníctvom mladých i starších účastníkov svätej omše blahorečenia. Radosť a vďačnosť, ktorá vládla v našich srdciach, bola sprevádzaná krásnym slnečným počasím a usmievavou, milujúcou tvárou kňaza Jána, ktorý sa na nás díval z obrazu blahorečenia. 

Kardinál Péter Erdő vo svojej homílii spomenul príbeh o otcovi Jánovi, ktorý sa ako žiak základnej školy prihlásil oboma rukami, aby hral úlohu svätého Tarzícia; tak veľmi ju chcel mať. Bola to predtucha, znamenie Božej prozreteľnosti alebo Božia tajomná odpoveď na lásku srdca čistého dieťaťa? - spýtal sa kardinál.

Táto otázka sa zopakovala v našich srdciach, pretože sme už spoznali príbeh o živote kňaza Jána, ako aj cestu jeho mučeníctva, ktorá ho spájala so svätým Tarzíciom, ktorý až do poslednej chvíle svojho života bránil Najsvätejšiu Sviatosť pred zneuctením. Podobne aj blahoslavený János Brenner bol zavraždený nesúc sv. prijímanie údajne zomierajúcemu človekovi. Keď sa pred domom zomierajúceho človeka našlo priviazané telo kňaza, jeho stuhnutá pravá ruka tlačila na prsia burzu s Najsvätejšou Sviatosťou. Nie náhodou v deň jeho blahorečenia bolo na svätej omši prítomných 600 miništrantov oblečených v bielom, ktorí svojou prítomnosťou chceli zdôrazniť, nakoľko sa otec Ján podobal na patróna miništrantov, svätého Tarzícia.

Blahoslavený otec Ján sa narodil v Szombathely 27.decembra 1931 v hlboko veriacej rodine. Jeho rodina sa dennodenne zúčastňovala sv. omše, čo v tých časoch nebolo také bežné, o to viac, že jeho otec bol inžinierom. Celá rodina sa spoločne modlila každý deň svätý ruženec. Svedectvo viery rodičov sa stalo zdrojom povolania nielen Jána, ale i jeho dvoch bratov; veď traja synovia rodiny Brennerovcov si vybrali cestu kňazstva. 

Po kňazskej vysviacke pracoval ako kaplán v Rábakethely. Osobitnú starostlivosť venoval mladým ľuďom, čím sa dostal do sporu s komunistickými orgánmi. Tým, že pritiahol mladých do cirkvi, stal sa nepriateľom komunistického režimu. 

V noci 15. decembra 1957 bol povolaný k údajne umierajúcemu mužovi, kde ho pred domom zavraždili 30 bodnými ranami nožom.

Božie cesty sú nevyspytateľné! Ten, kto bol zavraždený, aby pritiahol mladých do cirkvi, dnes stojí pred mladými ľuďmi v Maďarsku s neochvejnou vierou a odvahou mučeníctva. Modlime sa na jeho príhovor, aby sa svedectvo jeho viery stalo zdrojom nových povolaní v maďarskej cirkvi! 

Sr. Malgorzata Zygar SSpS  


Fotografia

 

img.php
img.php-3
img.php-4
img.php-5
img.php-6
img.php-7
img.php-8
img.php-9
img.php-10
  • img.php
  • img.php-3
  • img.php-4
  • img.php-5
  • img.php-6
  • img.php-7
  • img.php-8
  • img.php-9
  • img.php-10
  •