Prosebná pobožnosť

Počuj naše prosby Pane, udeľ zemi požehnanie, odvráť hlad, mor a vojnu daj nám úrodu hojnú....

Slová tejto piesne nás sprevádzali počas pobožnosti, ktorú už tradične konáme v priestoroch našej kláštornej záhrady a parku.

Tohtoročná  prosebná  liturgia sa konala 7.5.  v popoludňajších hodinách, pred svätou omšou. Zapojilo  sa do nej i niekoľko farníkov a známych. Hlavným celebrantom bol p. Waldemar Grieger SVD.    - z.c. -


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 •   

   

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie