Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Počuj naše prosby Pane, udeľ zemi požehnanie, odvráť hlad, mor a vojnu daj nám úrodu hojnú....

Slová tejto piesne nás sprevádzali počas pobožnosti, ktorú už tradične konáme v priestoroch našej kláštornej záhrady a parku.

Tohtoročná  prosebná  liturgia sa konala 7.5.  v popoludňajších hodinách, pred svätou omšou. Zapojilo  sa do nej i niekoľko farníkov a známych. Hlavným celebrantom bol p. Waldemar Grieger SVD.    - z.c. -


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 008
  • 009
  •