Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

 Sr. Cyrila, Gabriela Šoltésová,  SSpS posilnená sviatosťou chorých  vo veku  92  rokov a v 46. roku  rehoľných sľubov,  spojená s Kristom    v návrate k Otcovi  zavŕšila svoju   misionársku  službu dňa 9. 5. 2018.

Svätá omša  a rozlúčka so zosnulou bude v  kaplnke  Kláštora Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre  dňa 12. 5. 2018 13. 00 hodine.

V nádeji  a  s vďačnosťou   za  dar  Pánovho zmŕtvychvstania  spomíname  na  našu  zosnulú spolusestru najmä pri slávení Eucharistie a v modlitbách

                                                            Misijné sestry  služobnice  Ducha Svätého

                                                                     a príbuzní spolusestry

Sr. Cyrila, Gabriela Šoltésová sa narodila v Opátke - malej hornatej dedinke pri Košiciach.

Jej rodičia napriek strádaniu a chudobe priviedli na svet osem detí.  Otec Štefan bol baníkom a po prvej svetovej vojne ostal invalidom.  Matka Terézia, rodená Kalafusová, sa venovala domácnosti a výchove detí. Gabriela bola pokrstená v malom kostolíku v rodnej dedine a sviatosť birmovania prijala v roku 1931 v Opátke z rúk otca biskupa Čárskeho. Základnú školu absolvovala tiež v rodnej dedine. Aby pomohla svojej rodine, chodievala ako mladé dievča na sezónne práce do lesa vysádzať stromčeky.

Od skorej mladosti ju priťahoval duchovný život, kostol, rada chodievala na sv. omše. Veľmi rada čítavala kresťanské časopisy, ktoré odoberali v rodine, ako  Posol Božského Srdca, Hlasy z domova a z misií. A práve prostredníctvom  ich čítania a zdravej kresťanskej výchovy v rodine sa v mladej Gabriele vzbudzoval záujem a neskôr intenzívna túžba po ohlasovaní evanjelia v misiách.

„Tá túžba neustále vo mne rástla, až som sa zmienila nášmu pánu farárovi. On mi v mojom hľadaní pomohol. Poradil mi, aby som si napísala žiadosť o prijatie do Misijnej kongregácie  služobníc Ducha Svätého, do Ivanky pri Nitre. Moja túžba stať sa misijnom sestrou sa splnila a dňa 12. apríla 1950 som pricestovala do Ivanky pri Nitre, kde sme začali prvú fázu misijnej formácie: postulát“ - spomína si sestra Cyrila.

Gabriela bola radostná,  plná humoru a vedela nadľahčiť každú situáciu.  Bola preto veľmi obľúbená v kolektíve dievčat – postulantiek.

„Moja radosť však netrvala dlho.  Už 31. augusta 1950 štátne úrady nariadili reholiam prepustenie kandidátok.   Bolo mi veľmi ťažko.  So sestrami som sa lúčila s bolesťou v srdci i s plačom.

Útechou mi boli slová našej ctihodnej Matky Virgílie: „Aj keď nás odlúčia, v modlitbe ostaneme spojené“.    Tieto jej slová mi ostali hlboko v srdci.

S požehnaním Matky Virgílie sme sa viaceré kandidátky rozlúčili so spolusestrami a vrátili sme sa domov k rodičom. Ostali sme však v kontakte a podporovali sme sa modlitbou, aj písomne“ – spomínala si sr. Cyrila.

Mladá Gabriela si po príchode domov našla prácu v Charite v Dolnom Smokovci, kde pracovala dva roky. Keď sa dozvedela, že v Kežmarku sa otvára šesť - mesačný zdravotnícky kurz, prihlásila sa, pretože chcela byť v blízkosti misijných sestier, ktoré pracovali v tamojšej nemocnici. Po absolvovaní tohto kurzu bola preložená do Fakultnej nemocnice v Košiciach na detské oddelenie.  Tam si doplnila zdravotnícke vzdelanie a ako diplomovaná detská sestra pracovala v košickej nemocnici 15 rokov.  

V roku 1969 nastalo politické uvoľnenie.  Gabriela opäť požiadala o prijatie do Misijnej kongregácie, tentokrát do Levoče, kde prišli misijné sestry, aby  obnovili svoju činnosť na Slovensku. Znova to bola Matka Virgília, ktorá sa potešila, že po 19- tich rokoch čakania v srdciach týchto mladých žien nevyhasla túžba po misiách. 11. mája 1969 začali v Čechách v Brtníkoch noviciát - prípravu v duchovnom povolaní.  Počas tejto duchovnej formácie pracovala Gabriela na zmeny v nemocnici na oddelení. V marci 1971 však musela túto prácu opustiť, keďže v období komunizmu to nebolo vhodné miesto pre pôsobenie rehoľných sestier. Sestra Cyrila teda prevzala  službu v Domove dôchodcov vo Vidime u Mělníka v Čechách, kde ako zdravotná sestra pracovala 18 rokov (do roku  1989).

Keď sa po politickom prevrate misijné sestry vrátili na Slovensko, sestra Cyrila ochotne vystriedala niekoľko pôsobísk: v Sládečkovciach na fare,  v Bratislave v kuchyni našich pátrov verbistov, neskôr v exercičnom dome misijných sestier v Spišskom Štiavniku a tiež na tamojšej fare ako organistka a pomocná kuchárka.

 V roku 2004 prišla už ako dôchodkyňa do provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre, kde napriek vysokému veku s radosťou vypomáhala v dome pri rôznych drobných službách. Sr. Cyrila si zachovala radostné a ochotné srdce byť poslaná, kdekoľvek bola potrebná. Ako jedna z najstarších sestier bola určitý čas aj členkou malej komunity sestier a noviciek v Nitre.

V posledných rokoch sa jej apoštolát modlitby stával čoraz intenzívnejším. Modlila sa veľa a s láskou. Každý deň si dala námahu obísť zvonku celý dom, pokropiť ho svätenou vodou a posvätiť modlitbou. Zaujímala sa o dianie v Cirkvi, vo svete a špeciálne sa modlila za mladé sestry, ktoré mala veľmi rada. Keď už bola telom i duchom zoslabnutá, neustále vysielala k Bohu svoje modlitby  a piesne - spamäti, priamo zo srdca. A keď už nevládala spievať, modlila sa celé strofy piesní recitovaním. Jedna zo spontánnych modlitieb v jej  posledných dňoch bola:                    

„Pane, Ježišu, mám toho dosť, ale z lásky k Tebe ešte dačo znesiem“.

 Jej charakteristické osobné dary – radosť a humor – rozdávala svojmu okoliu do posledných chvíľ. Mala pevnú vieru, nádej a lásku k Bohu, ktorá jej bola oporou v životných skúškach. Jej životný sen, ktorému  sa úprimne oddala - ísť do misií ohlasovať Božiu lásku – sa z ľudského pohľadu nenaplnil. Tak ako ona však veríme, že všemohúci Boh prijal jej túžbu a odmení jej obetu za šírenie misijného diela vo svete.

Obklopená starostlivosťou a láskou ošetrujúceho personálu a spolusestier, posilnená sviatosťami Cirkvi odovzdala svoju dušu Pánovi 9. mája 2018.

                                                Sestra Cyrila, ďakujeme Vám za svedectvo Vášho rehoľno – misionárskeho povolania. Odpočívajte v pokoji.   

                                                                                                                                R. I. P.