Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Zvádzal si ma, Pane, a nechal som sa zviesť v každom novom volaní, ktoré mi prinášalo rozbúrené more. 

 

MODLITBA PRIJATIA

Pedro Casaldálig

Zvádzal si ma, Pane, a nechal som sa zviesť, len čom som sa v rodine naučil koktajúc vysloviť tvoje meno.

Zvádzal si ma, Pane, a nechal som sa zviesť v každom novom volaní, ktoré mi prinášalo rozbúrené more.

Zvádzal si ma, Pane, a nechal som sa zviesť, až za horizont poludnia, až za prah smrti.

Zvádzal si ma, Pane, a nechal som sa zviesť, v každej tvári úbožiaka, z ktorej kričala tvoja Tvár.

Zvádzal si ma, Pane, a nechal som sa zviesť, a v nerovnom boji si ma premohol, Pane, a tvoje víťazstvo je jasné.

Zvádzal si ma, Pane, bol to nerovnocenný boj, ale víťazstvo je jasne naše.

 

MODLITBA ODOVZDANOSTI 

Odovzdávam ti, Pane, svoj život; urob ho plodným.

Odovzdávam ti, Pane, svoju vôľu; urob ju identickú s tvojou.

Vezmi si moje ruky; urob ich objímajúcimi.

Vezmi si moje srdce; rozpáľ ho.

Vezmi si moje nohy; nech sa nikdy neunavia.

Vezmi si moje oči; urob ich priezračnými.

Vezmi si moje sivé chvíle; urob ich novými.

Vezmi si moju únavu; urob ju svojou.

Vezmi si moje chodníčky; urob ich svojou cestou.

Vezmi si moje lži; urob ich pravdou.

Vezmi si moju smrť; urob ju životom.
Vezmi si moju poslušnosť; urob ju svojím potešením.

Vezmi si moju ničotu; urob z nej, čo len chceš.

Vezmi si moju rodinu; urob ju svojou.

Vezmi si mojich priateľov; urob ich svojimi.

Vezmi si moje hriechy; môj nedostatok lásky, moje neustále sklamania. Všetko to premeň.

Vezmi si moje kríže a nechaj ma lietať.

Vezmi si moje zoschnuté kvety a nechaj ma byť slobodný.

Obnov ma v dávaní, v radosti darovania, v bezhraničnom potešení odovzdať svoj život, opotrebovať sa v tvojej službe. Amen.

 

 

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS  http://povolania.kbs.sk/