Deň Rómov na Orechovom dvore 2018

Na Orechovom Dvore sa každoročne organizuje Deň Rómov, ktorý pripadá v kalendári na  8.4. Najlepšie to oslávime športovo-kultúrnym programom. Tento rok sa takéto tradičné podujatie konalo dňa 11. 4. 2018.

Martin Paška, ktorý je zodpovedný za nízko prahové centrum na Orechovom Dvore privítal všetkých prítomných pred budovou centra. Prítomným poprial radostnú a veselú zábavu pre každú skupinu komunitného  a materského centra, bol pripravený program.

Materské centrum - mamy s deťmi mali pripravené súťaže:  čistenie zemiakov do guláša, fúkanie balónov, hádzanie kruhov, maľovanie deti na tvár,  hádzanie loptičiek do koša, pamäťová súťaž. Matky sa zapojili do súťaže veľmi aktívne. Bolo vidieť, že ich to oslovuje a prináša im to radosť. Zapojili sa ja do spoločného kultúrneho programu -  mamy tancovali spolu s deťmi, ale aj deti medzi sebou.

Po zábave nasledoval spoločný obed, pochutili sme si na výbornom guláši, ktorý pripravila sr. Vianneya. Matky s deťmi odchádzali z centra domov  príjemne unavené ale natešené .  

Komunitné centrum: Hneď na začiatku sa museli deti registrovať a následne absolvovali 10 stanovísk, ktoré boli rozmiestnené po celej lokalite Orechového Dvora. Keď deti prešli všetkými stanoviskami, vyzdvihli si sladkú odmenu. Potom prebiehal kultúrny program Karaoke, detské tance do ktorých sa zapojili aj dospelí.

Po dobrom guľáši mali deti pripravené ďalšie aktivity. Pre chlapcov sa organizoval futbalový turnaj. Vytvorilo sa 5 päťčlenných tímov, ktoré medzi sebou súťažili o putovný pohár. Prvé tri najlepšie tímy boli ohodnotené medailami a vecnými, či sladkými odmenami. Futbalovú loptu dostal najlepší brankár a najlepší strelec. Pre dievčatá sa v poobedňajších hodinách v priestoroch komunitného centra konal Top Oriešok. Mali pripravených 5 súťaží. Dievčatá  medzi sebou súťažili v skupinách aj jednotlivo. Prvé tri najšikovnejšie dostali vecnú odmenu.

Pri organizácií a realizácií tohto prekrásneho podujatia spolupracovali s Komunitným a Materským centrom na Orechovom Dvore terénne sociálne pracovníčky, sestry z Misijnej Kongregácie Služobníc Ducha Svätého, sestry saleziánsky a študenti z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

                                                                                   Sr. Prasedes Pakaenoni, SSpS


Fotografia

001
022
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
 • 001
 • 022
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 •   

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie