Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

14. apríl 2018, krásna slnečná sobota. Farnosť Ivanka pri Nitre oslavuje životné jubileum 50 rokov vdp. ThDr. Stanislava Kašovica PhD. Na sv. omši o 14.30 sa zúčastnili veriaci v hojnom počte vrátane detí, mládeže, starších ľudí aj nás sestier okolo 15, pretože provinciálny dom patrí do tejto farnosti.

Kazateľ vdp. ICDr. Michal Rajec PhD hovoril o raste človeka nie len o prirodzenom raste, ale aj o duchovnom. Človek rastie od závislosti k samostatnosti a k odovzdanosti v službe. Aj Ježiš prechádzal týmto rastom a tak aj my sme povinní dorastať až k službe – odovzdanosti toho, čo sme sa  v živote naučili a podľa Evanjelia – ísť a hlásať a prinášať Krista ľuďom. Odovzdávať radostné posolstvo. Po gratuláciách, na farskej záhrade bol pripravený piknik, na ktorom sme sa aj my sestry zúčastnili. V radostnej atmosfére družne s farníkmi sme zdieľali spoločný čas, delili sme sa so zážitkami prežitými s pánom farárom vo farnosti a pri speve ľudových piesní. Po krásne prežitých chvíľach sme sa  vrátili domov, aby sme ukončili deň spoločnou modlitbou.

Sr. Bernadeta Slavkovská, SSpS   


Fotografia

010
012
002
003
006
005
011
007
004
009
008
001
 • 010
 • 012
 • 002
 • 003
 • 006
 • 005
 • 011
 • 007
 • 004
 • 009
 • 008
 • 001
 •