Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Zúčastnili sa ho aj dve naše spolusestry: sr. Jana Eliášová a sr. Mária Florková. Prečítajte si niekoľko postrehov jednej z nich:

„My nie sme budúcnosť Cirkvi, my sme v Cirkvi!“, o tom sú presvedčení mladí ľudia, ktorí sa zišli v marci tohto roku v Barcelone, aby pripravili pracovný dokument pre Biskupskú synodu, ktorá sa bude konať v októbri 2018 v Ríme. Táto synoda sa bude zaoberať práve pastoráciou mládeže.

O stretnutiach skupín, ktoré pripravovali pracovné dokumenty pre túto nastávajúcu Synodu biskupov celého sveta, sa prišli v dňoch 6.-8. apríla 2018  do Smižian podeliť s koordinátormi pastorácie povolaní biskup Tomáš Gális a páter Ján Kušnír, SVD. Otec biskup Gális sa zúčastnil Európskeho stretnutia delegátov pastorácie povolaní v Tyrane, od 28.2. do 2.3.2018. O zasvätenom živote sa pripravoval pracovný dokument v októbri minulého roku v Ríme, a na jeho príprave sa podieľal aj P. Ján Kušnír. Tu sú niektoré dôležité konštatovania a výzvy, ktoré odzneli na týchto stretnutiach:

  • Pastorácia povolaní patrí do RIADNEJ pastorácie a je záležitosťou všetkého Božieho ľudu;
  • Boh povoláva stále, pretože miluje svoj ľud;
  • To, čo zostáva nemenné, sú hodnoty a princípy;
  • Povolanie v prvom rade znamená BYŤ S JEŽIŠOM.

Druhým dôležitým bodom tohtoročného stretnutia koordinátorov pastorácie povolaní v Smižanoch bola príprava stretnutia mládeže P18, ktoré sa bude konať od 26. do 29. júla v Prešove. Pavol Danko, na ktorého pleciach leží hlavná zodpovednosť za toto stretnutie, predstavil koordinátorom jeho program, prípravné aktivity, ako aj požiadavky týkajúce sa EXPO.

Tak, majme ODVAHU kráčať s mladými a spoločne buďme svedkami Evanjelia v dnešnom svete. „Vy, starí, nechcite, aby sme boli ako vy, ale buďte nablízku!“, hovoria nám mladí; lebo je to už raz tak, že sa vzájomne potrebujeme.

Sr. Mária Florková, SSpS