Modlitbové nedeľné popoludnie s mladými a tvorivé dielne s deťmi v Mélykúte

V sobotu 17. marca 2018 sme pozvali k nám deti z okolia, aby si opäť vyrobili pre seba a pre svojich drahých niečo pekné. Spoločne strávený čas nás zbližuje a deťom dáva  možnosť vytvoriť niečo plnohodnotné.

V nedeľu k nám zavítali mladí, aby sme sa spoločne načerpali v modlitbe, adorácii, Svätom Písme a vzájomnom zdieľaní. A po duchovnom nasýtení prišla na rad aj dobrá pizza.

Naozaj existuje ten hlas, ktorý hovorí k nám zhora a prihovára sa nášmu vnútru, šepká alebo hlasne hovorí: „Ty si môj milovaný, v tebe mám zaľúbenie.“
Určite nie je ľahké počuť tento hlas vo svete, ktorý neustále kričí: „Nie si na nič dobrý, si škaredá, neznamenáš nič, si hlúpa, veľká nula – ak nedokážeš opak!“
Chcel by som, aby si nechal znieť tieto slová v každom kúsku Tvojej bytosti: „Ty si milovaný/ milovaná. " (Henri Nouwen, Vnútorný hlas lásky)

                                                                                                                                                                     sr. Katarína J.


Fotografia

003
001
002
004
005
006
007
 • 003
 • 001
 • 002
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 •   

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie