Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Stalo sa už tradíciou, že misionári verbisti dávajú deň duchovnej obnovy v katolíckej škole v Dabase. Toto bolo už tretíkrát, čo tak urobili a pre mňa to bola tiež príležitosť pripojiť sa a podeliť sa so svojou vierou v tomto pôstnom čase. 

Tento raz sa však niečo zmenilo. Doteraz sme  prednášali vo vyšších triedach a teraz som sa ja sama venovala dievčatám z 8. ročníka. Pravdu povediac, naozaj som sa tešila, pretože som dokázala urobiť deň duchovnej obnovy formou tvorivých dielní. Dievčatá mali príležitosť na hlbšie rozhovory a ja som ich tak mohla osobne viac poznať.
Diskutovali sme o téme sebaovládania a s tým súvisiacich zrieknutiach, ku ktorým nás Ježiš pozýva počas pôstneho obdobia. Dievčatá mali možnosť vytvoriť bibliodrámu  o bohatom chlapcovi, ktorý nebol schopný opustiť vlastné bohatstvo  kvôli  Ježišovi.
Popoludnie sme trávili s učiteľmi, kde sme počas prednášky a svedectva poukázali na to, aký dôležitý je príklad učiteľa v živote človeka.

sr. Anna Klewek SSpS