Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Od 23. do 25. februára 2018 sa konal informačný víkend pre budúcich misijných dobrovoľníkov v Misijnom dome sv. Arnolda v Budapešti. Dvaja záujemcovia sa stretli s Misijnými sestrami, otcom Francisom Magungom, SVD a bývalými misionárskymi dobrovoľníkmi.

Po vzájomnom zoznámení sa sestry predstavili mladým otca Arnolda Janssena, rehole, ktoré založil a tiež ich misijnú charizmu. Potom sa účastníci podelili s tým, čo to znamená pre nich. Sr. Christina, SSpS z rakúskej provincie rozpovedala svoj vlastný príbeh o povolaní a poukázala na to, ako sa počas storočí zmenil samotný význam misie.

Najlepšou časťou stretnutia boli svedectvá z misií. Bývalí dobrovoľníci pôsobiaci v Bolívii, Ekvádore a Togu zdieľali svoje bohaté skúsenosti. Jednou z dobrovoľníkov bola sr. Christina, ktorá po svojej misijnej skúsenosti vstúpila k Misijným sestrám.

Ukázalo sa, že informačný víkend bol plodný nielen pre záujemcov, ale dobrovoľníci tiež priznali, aké dôležité je pre nich pozerať sa späť na svoje uplynulé misijné skúsenosti, ktoré významne ovplyvnili ich životy.

Záujemcovia mali dva týždne na to, aby sa rozhodli , či chcú pokračovať na ďalšej fáze prípravy. Modlime sa za nich, aby rozpoznali Božiu vôľu.  

Sr. Anna Klewek, SSpS


Fotografia

002
001
  • 002
  • 001
  •