Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V tomto motte sa niesli duchovné cvičenia, ktoré pre dievčatá organizovali Misijné sestry SSpS v Maďarsku v spolupráci s verbistami 16. – 18. februára 2018.

Dievčatá prišli do Misijného domu sv. Arnolda v Budapešti naplnené vzrušením a otázkami. V programe ich čakala veselá zoznamovačka, svätá omša, prednášky, krížová cesta, svedectvá o misijnej skúsenosti, film, adorácia a večer naplnený zábavou a smiechom.

A čo mohli mladí získať počas týchto dní? Posilnenie viery, nájdenie nových priateľov, sebapoznanie, rozpoznanie vlastných túžob, prehĺbenie duchovného života.

Veď posúďte sami, čo napísali:

 „Duchovné cvičenia usporiadané na začiatku pôstu mi veľmi pomohli k tomu, aby som sa bližšie dostala k Bohu. Prednášky, svedectvá, sväté omše a adorácia ma viedli vyjsť zo zaužívaného stereotypu pracovných dní, podarilo sa mi stíšiť a zažiť Božiu prítomnosť, čistotu a milosť. Som vďačná Pánovi a tým, ktorí  pre nás tento víkend pripravili.“                  Máté Panni

 „Bohatý program duchovných cvičení bol pripravený pre dievčatá v Misijnom dome verbistov. Načúvali sme zaujímavým svedectvám a prednáškam a zúčastnili sme sa svätých omší, ktoré sa niesli v radostnom duchu. Pátri a sestry nám prejavovali veľkú pozornosť a cítili sme ich lásku. Počas víkendu sme mali možnosť telesne a duchovne načerpať a posilniť sa. Duchovné cvičenia boli pre mňa nezabudnuteľným zážitkom.“      Söllei Dóra

 „Pred začiatkom duchovných cvičení ma napĺňali menšie obavy, ale hlavne zvedavosť. Od prvého okamihu som cítila, ako nás obklopila láska. Počas víkendu sme mali možnosť sa stíšiť, byť vnímavé na Boha a prísť bližšie k Nemu. Bola to pre mňa veľká milosť, že som na začiatku pôstu mohla duchovne načerpať a posilniť sa vo viere.“       Doffkay Emese

 Skrátené podľa maďarského orig. od Mária Kajtárné Tiborcz


Fotografia

003
001
002
005
006
007
008
009
010
011
 • 003
 • 001
 • 002
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 •