Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Misijným dobrodincom

Ukončili sme kalendárny rok 2017 a už dlhými krokmi plynie ďalší rok.

Aj my sme na konci roku 2017 „bilancovali“ a zo srdca ďakovali všetkým, ktorí podporujú misijné dielo našej Kongregácie modlitbami, obetami i finančnou podporou. Niektorým sme nemohli vysloviť našu vďaku osobne, pretože nemáme na nich kontakt. Touto cestou sa chceme teda poďakovať všetkým tým, ktorí prispievajú na misijný účet našej Kongregácie tak skoro „inkognito“, nenápadne, no štedro. V modlitbe prosíme, aby Vám Boh, ktorého dielo podporujete, bohato odmenil Vašu štedrosť darmi a dobrami, ktoré potrebujete každý deň na Vašej životnej ceste a nech Vás žehná.

 Vaše vďačné

 Misijné sestry, Služobnice Ducha Svätého.