Rok 2018 pre SSpS je Rokom spoločenstva s inými

Na Slávnosť Zjavenia Pána 2018 sme otvorili Rok spoločenstva s inými v téme Budovanie mostov priateľstva.

 

O čom je to všetko:

Spoločenstvo s inými  je veľký okruh, ktorý zahŕňa široké spektrum kultúrnej a náboženskej rôznosti Božieho ľudu cez dialóg a svedectvo života. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, naša misia naberá formu dialógu, stretnutia a spolupráce.  Smernice našej 14.generálnej kapituly o tom hovoria takto:

Sme povolané spojiť ruky so všetkými tými, ktorí sú  inšpirovaní tým istým Duchom, ako sú naši laickí partneri v misii a tými, ktorí patria k iným organizáciám, kultúram a náboženstvám.

 

  • Rešpektujeme rôzne povolania našich laických partnerov a tých, ktorí sú zahrnutí do vzájomného rozlišovania a robenia  rozhodnutí v prospech misie
  • Spolupracujeme s inými organizáciami a rozširujeme okruh spolupráce a priateľstva
  • S úctou vstupujeme do dialógu života a aktivít s ľuďmi inej viery 
  • Tvorivo a zodpovedne využívame sociálne médiá a modernú technológiu, aby sme sa delili s Radostnou zvesťou Božej lásky

 

Rok sme otvorili na Slávnosť Zjavenia Pána 2018. Jeho ukončenie bude 25. Januára 2019 pri príležitosti  ekumenického Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

Vykročme k Spoločenstvu s inými budujúc mosty priateľstva.

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie