Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Na sviatok Svätých neviniatok sme oslávili  v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre náš komunitný sviatok - spoločné meniny.

Deň sa niesol v radostnej atmosfére sesterskosti popretkávaný kreatívnou modlitbou, spievaním kolied, scénkami a spoločným tvorením  s vianočnou tématikou v skupinkách. Ovocie tvorivosti prispelo k vzájomnému obohateniu sa o našich vianočných  zvykoch z domu i vlastne zloženým vinšom s vopred určených slov. Po večernej modlitbe a spoločnej večeri sa s nami ešte podelila o svojom pôsobení v Gháne sr. Jana Pavla, ktorá je momentálne na dovolenke. 

S vďakou v srdci za dar spoločenstva a užitočný relax pokračujeme v našej každodennej službe.        z.c.


Fotografia

004
005
001
002
003
007
006
  • 004
  • 005
  • 001
  • 002
  • 003
  • 007
  • 006
  •