Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Dňa 15.decembra sme mali v komunite vzácnu návštevu. Navštívila nás Indonézska ambasádorka ( Adiyatwidi Adiwoso A) v  doprovode 13 ľudí. Spoločne sme mali pred vianočné posedenie. Medzi nimi boli aj hostia, ktorí sú islamského a protestanskeho vyznania.

Vytvorili sme pekné  spoločenstvo pri modlitbe v kaplnke, v hale sme ich privítali slovenským zvykom: chlebom a soľou. Sr. Sedis bola oblečená do indonézskeho  kroja a sr. Janka Smutná do slovenského kroja.

Bolo to veľmi pekné a milé. Každý hosť ochutnal chlebík so soľou. Po privítaní sme mali spoločný obed. S hosťami sme sa dorozumievali v anglickom jazyku. O pohostenie sa postarali naši hostia, prekvapili nás rôznymi špecialitami indonézskej kuchyne.

Na tomto stretnutí sa stretli ľudia iných náboženstiev  a kultúr, vytvorili sme tak jednu spoločnú rodinu. Na záver ambasádorka poďakovala za srdečné priatie v komunite, sr. Lucia- provinciálna predstavená všetkým poďakovala za návštevu. Celkom  na záver hostia spolu so sestrami  tancovali ľudový Indonézsky tanec.           Sr. Sedis SSpS


 Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 •